Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2020

Η "ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΓΗ" ΤΟΥ ΚΑΝΤ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ

Εικόνα
 Ἡ Καντιανὴ Ἠθικὴ θεμελιώνεται στὴν περιλάλητη ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΓΗ ἡ ὁποία ὁρίζει ὡς ΗΘΙΚΟ αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἰσχύει ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ὡς Ο̣ΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Γράφει ὁ ΚΑΝΤ· " πρᾶττε ἔτσι ὥστε ἡ πράξη σου μὰ γίνει καθολικὸς νόμος γιὰ ὅλους". Αὐτὴ ὀμως ἡ ἀντίληψη περὶ ἠθικῆς τοῦ Κάντ εἶναι ποὺ —ἄν τὸ καλοσκεφτεῖ κανείς—ὁδήγησε  τὴν ΜΕΤΑΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ   Εὐρώπη στὰ  ΑΟΥΣΒΙΤΣ καὶ στὰ ΓΚΟΥΛΑΓΚ.. Αὐτὸ συνέβη διότι αὐτὴ ἡ ἠθικὴ μὲ τὴν ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΚΗ της —θἄλεγε κανεὶς "γερμανική"— ἀντίληψη   ΜΑΖΟΠΟΙΕΙ τοὺς Ἀνθρώπους,μετατρέποντας τους σὲ ΜΗΧΑΝΕΣ , ΑΡΙΘΜΟΥΣ καὶ ΠΡΟΒΑΤΑ  ἐπιτάσσοντας ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ,  νὰ πράττουν ὅλοι ὁμοιόμορφα ,  νὰ μοιάζουν ὅλοι μεταξὺ τους  ΩΣΑΝ ΑΓΕΛΑΙΑ ΖΩΑ σύμφωνα μὲ ὅ,τι ὁρίζει ὡς ἠθικὸ  ἡ ΕΚΑΣΤΟΤΕ  ἐπικρατοῦσα φιλοσοφικὴ ἀλήθεια,  παραγνωρίζοντας ὅτι οἱ ἀντιλήψεις τῶν ἀνθρώπων ΑΛΛΑΖΟΥΝ ἀπὸ ἐποχὴ σὲ ἐποχή. Ὅμως ὁ Ἄνθρωπος καταξιώνεται ὡς ΑΝΘΡΩΠΟΣ  μόνον ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ,  μόνον ὡς ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ  ὡς ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ  ποὺ ἄν χρειαστεῖ δρᾶ καὶ ΕΝ

"Δὲν παραδίδομαι γιατὶ εἶμαι ὁ τελευταῖος": Ο "ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ" ΤΟΥ IONESCO.

Εικόνα
Πασίγνωστο τὸ ἁριστούργημα αὐτὸ τοῦ Ἰονέσκο καὶ πάντοτε ἐπίκαιρο [ εἶχα τὴν τύχη νὰ  δῶ  τό 1997  τὴν παράσταση τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου μὲ Μιχαλακόπουλο καὶ Μοσχίδη -βλ.βίντεο παρακάτω * ] μὲ συγκλονιστικὸ τέλος. Θυμίζω ἐν συνόψει· σὲ μιὰ γαλλικὴ πόλη ὅλοι οἱ κάτοικοι ἀρχίζουν  ,ΣΙΓΑ—ΣΙΓΑ, νὰ  μεταμορφώνονται σὲ ΡΙΝΟΚΕΡΟΥΣ.  Σὲ αὐτὴν τὴν μεταμόρφωση τῶν ἀνθρώπων σὲ ..ρινόκερους,,ἀντιδρᾶ ἔντονα ἐξαρχῆς ὁ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Ντιντὰρ , ἐνῶ  ὁ ....γλεντζὲς Μπερανζέ ἀδιαφορεῖ, ὥσπου στὸ τέλος ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΣΕ ΡΙΝΟΚΕΡΟΥΣ  —πλὴν αὐτῶν  τῶν δύο, τοῦ καρτεσιανοῦ φιλοσόφου ΝΤΙΝΤΑΡ  καὶ τοῦ ξέγνοιαστου καὶ ἀδιάφορου  γλεντζὲ ΜΠΕΡΑΝΖΕ.  Στὸ τέλος , ὁ πρῶτος,ὁ φιλόσοφος Ντιντάρ, μὲ βάση ΛΟΓΙΚΑ ἐπιχειρήματα, ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ  μὲ τὴν μᾶζα  καὶ ΕΚΟΥΣΙΩΣ ἀκολουθεῖ τοὺς παρελαύνοντες ρινόκερους , γενόμενος κι ὁ ἴδιος ρινόκερως , ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟΣ καὶ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ , ὅταν γύρω του ὅλοι ἔχουν μεταμορφωθεῖ σὲ ρινόκερους.  Ἀντίθετα, ὁ ἀδιάφορος ΜΠΕΡΑΝΖΕ , χωρὶς καμμία λογική νά τὸ ὑπαγορεύει ,

ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ: Οἱ παράξενες συμπτώσεις καὶ ἡ ἐξήγηση τους ἀπὸ τὸν Jung.

Εικόνα
Ὁ JUNG ὀνομάζει ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ-Synchronicity (1952) τὴν ἐμφάνιση γεγονότων ποὺ συνδέονται ΝΟΗΤΙΚΑ άπὸ τὸν παρατηρητὴ ἀλλὰ ὄχι καὶ αἰτιακά,θεωρούμενα ὡς Περίεργες ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ. Ὡς ξεχωριστὸ παράδειγμα ἀναφέρει τὸ γνωστὸ συμβὰν τοῦ Σκαραβαίου. Μιὰ ἀσθενής του περιέγραψε ἕνα ὄνειρο της στὸ ὁποῖο εἶδε ἕναν χρυσὸ σκαραβαῖο. Ενῶ ἀφηγεῖτο τὸ ὄνειρο στὸν Jung ἐμφανίστηκε ἀπροσδόκητα ἕνας σκαραβαῖος στο παράθυρο πίσω ἀπὸ τὸν Jung κι ὅπως ἀναφέρει ὁ ἴδιος τὸ ἔντομο κτυποῦσε τὸ παράθυρο ἀπ ἔξω σὰν νὰ ἤθελε νὰ εἰσέλθει στὸ δωμάτιο...  Στὸ βιβλίο "The Structure and Dynamics of Psyche"  ἀναφέρει παρόμοιες περίεργες συμπτώσεις τὶς ὁποῖες ἑρμήνευσε μὲ τὴν θεωρία τῆς "Συγχρονικότητας".  Ἡ ἐμφάνιση τέτοιου εἴδους "νοηματικῶν" ,τρόπον τινα, συμπτώσεων τείνει νὰ αὐξάνεται προϊόντος τοῦ Χρόνου. Σὲ μιὰ σειρὰ ἄλλων παρόμοιων παραδειγμάτων, συγκεκριμένοι ἄνθρωποι ἐμφανίζονται σὲ συγκεκριμένες περιστάσεις συνδεόμενες νοηματικὰ ἀλλὰ ὄχι αἰτιακά, καὶ μάλιστα κάποιες φορὲς κατά ..λάθος

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ. ΟΙ ΔΥΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ.

Εικόνα
( youtube.com/DiamantisKoutoulas ) Τὸ 399πΧ  τρεῖς Ἀθηναῖοι  δημοκράτες  οἱ ΜΕΛΗΤΟΣ—ΑΝΥΤΟΣ—ΛΥΚΩΝ  "θυμήθηκαν" ὅτι ὁ κύκλος τῶν μαθητῶν  τοῦ Σωκράτη ἀποτελεῖτο ἀπὸ τὸν ΚΡΙΤΙΑ ,τὸν ἐγκληματία ἀρχηγὸ τῶν ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΥΡΑΝΝΩΝ , τὸν τυχοδιώκτη ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ,τὸν ὀλιγαρχικὸ Χαρμίδη κλπ έχθροὺς τοῦ δήμου (=λαοῦ) τῶν Ἀθηναίων,  καὶ ἐπειδὴ ,λόγῳ τῆς ἀμνηστείας τοῦ 403 πΧ δὲν μποροῦσαν νὰ ἐπικαλεστοῦν πολιτικὲς κατηγορίες, μήνυσαν τὸν Σωκράτη  μὲ τὴν ΓΡΑΦΗ ΑΣΕΒΕΙΑΣ  ὡς ...ΑΘΕΟ...   Ἔγραφε ἡ κατηγορία  (ὅπως γράφει ὁ Ξενοφῶν) :  "ΑΔ̣ΙΚΕΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΟΥΣ ΜΕΝ Η ΠΟΛΙΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΘΕΟΥΣ ΟΥ ΝΟΜΙΖΩΝ { =δὲν πιστεύει στοὺς θεοὺς ποὺ πιστεύει ἡ πόλη} ΕΤΕΡΑ ΔΕ ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΙΣΦΕΡΩΝ {=εἰσάγει νέες θεότητες} ΑΔΙΚΕΙ ΔΕ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΑΦΘΕΙΡΩΝ ΤΙΜΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΣ"  (Ξεν. Ἀπομν.1,1)   Ἡ δίκη ἔγινε στὸ ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  τῆς  ΗΛΙΑΙΑΣ,  ἐνώπιον 501 κληρωτῶν πολιτῶν -δικαστῶν.  Οἱ δίκες ξεκινοῦσαν τὸ πρωὶ καὶ ὁλοκληρώνονταν τὸ βράδυ, ΕΝΩ Η ΠΟΙΝΗ, ὅταν καταδικαζόταν ὁ κατηγορούμενος , ΕΚΤΕΛΕΙΤΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ Μ

ΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ '60-'70

Εικόνα
Η ΤΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΧΕΙΛΑ _________ Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ __________   ΖΑΜΠΕΤΑΣ : Ο ΑΡΑΠΗΣ (Κέντρον "ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ"  τῆς Ἀχαρνῶν-1965) _________ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ-1961 (Φεύγω μέ πίκρα στά ξένα) ______________ _____________________ ________________ ___________________                           ______________ ΠΑΛΙΑ ΔΕΙΛΙΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ‒1985 (τὰ παλιὰ θερινὰ "ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ"  τοῦ Ζαμπέτα)  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ-ΜΗΤΣΙΑΣ __________________________   Ἀντιγράφω - δίκην προλόγου- ἀπὸ τήν "ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ" τοῦ ΖΑΜΠΕΤΑ  (ὁ ὁποῖος ξεκίνησε  τὴν καριέρα του , τὸ 1950 , στὸ "ΦΑΛΗΡΙΚΟΝ" στὶς Τζιτζιφιές, καὶ κατόπιν, στὸ κέντρο  "ΒΛΑΧΟΣ" στὴν Ἱερὰ Ὁδὸ 205‒τοῦ Ἀντ.Βλάχου ,ἰδιοκτήτη προπολεμικὰ τοῦ "ΔΑΣΟΥΣ" στὸν  Βοτανικό ,ὅπου ἔπαιζαν οἱ Ρεμπέτες, Βαμβακάρης,Μπάτης κλπ‒ ὁ Ζαμπέτας κατοικοῦσε  ἐκεῖ κοντά, στὸ 306 τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ)  αντιγράφω λοιπόν, τὰ ἑξῆς γιὰ τὴ νυχτερινὴ Ἀθήνα τῆς δεκαετίας 50‒60  : " τότε τὸ πρῶτο καὶ καλύτερο μαγαζὶ ἦταν ἡ "ΤΡΙΑ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ —1974

Εικόνα
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14/8-16/1974 Χάρτης ____________________________ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ ΧΑΡΤΗΣ  _______________________ _______ ΑΔΑΝΑ : ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ  & ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ (ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΠΟΤΕ') Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΑΤΤΙΛΑΣ-2 / 14-8-1974) ΑΤΤΙΛΑΣ-1           Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ                                  (20-7-1974) Κυρήνεια: ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ  (26-7-1974) ΤΟ BBC ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΠΛΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΣΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ :15-8-1974 ΑΤΤΙΛΑΣ-2  Ξεκινῶ μὲ μία διευκρίνιση γιὰ τοὺς μὴ γνωρίζοντες· ἡ Κύπρος ἦταν ἤδη διχοτομημένη ἀπὸ τὸ 1963 μὲ τὴν συνταγματικὴ "μεταρρύθμιση" τῶν 13 Σημείων τοῦ Μακαρίου.  Οἱ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ—κατὰ τὸ πλεῖστον ἑλληνογενεῖς ἐξισλαμισθέντες—εἶχαν ἀποσυρθεῖ στοὺς λεγόμενους ΘΥΛΑΚΕΣ στὶς μεγάλες πόλεις (ΛΕΥΚΩΣΙΑ—ΑΓΥΡΤΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ,ΛΑΡΝΑΚΑ,ΠΑΦΟΣ ,ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ) ὅπου ζοῦσαν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ καὶ ἐξοπλισμένοι μὲ δικὰ τους ΕΝΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  Γ

Νίτσε : ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ

Εικόνα
Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ ( youtube.com/DiamantisKoutoulas ) ΝΙΤΣΕ & ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ  Ὁ Νίτσε εἶναι ὁ μεγαλύτερος φιλόσοφος τῶν νεωτέρων χρὀνων —ὅπως ὁ Πλάτων τῆς ἀρχαιότητας—ὅμως εἶναι  ἄκρως ..παρεξηγήσιμος διότι γράφει σὲ ποιητικὸ ὕφος καὶ μεταφορικὴ γλῶσσα, γεγονὸς  ποὺ προσφέρεται  σὲ παρερμηνεῖες . Τὸ "ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ" εἶναι ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἔργα του —γραφὲν τὸ 1888— καὶ ἀποτελεῖ τὴν ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ στὴν σκέψη τοῦ Νίτσε,  ὁ ὁποῖος τὴν τελευταία περίοδο τῆς ζωῆς του ἐπεδίωκε  νὰ συγγράψει τὸ μεγάλο ἔργο του τὴν "ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ" σὲ μιὰ πολυσέλιδη ἔκδοση· ἀντ’ αὐτοῦ  ὅμως ἔγραψε 4  μικρὰ τομίδια,  ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι τὸ "Λυκόφως τῶν Εἰδώλων"  —τὰ ὑπόλοιπα εἶναι τὸ " ECCE HOMO" ,ὁ "ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" καὶ ἡ "ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΓΚΝΕΡ",  ὀλα γραφέντα σχεδὸν ταυτόχρονα.   Ὁ τίτλος "ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ" σημαίνει   "τὸ τέλος ὅλων τῶν παραδεδομένων Ἀληθειῶν" καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀριστουργήματα στὴν παγκόσμια

ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ :Ἡ περίοδος τοῦ Πελοπ.Πολέμου ἦταν ἡ πιὸ λαμπρὴ περίοδος τῆς Κλασσικῆς Ἀρχαιότητας

Εικόνα
Γράφει στὸ "ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ" ὁ ΝΙΤΣΕ ὅτι  " ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΗΤΑΝ ΕΠΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ"  Ἡ ρήση αὐτὴ ἐπιβεβαιώνεται κατεξοχὴν στὴν Ἀθήνα τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου κι ὄχι βεβαίως ἐπειδὴ ὁ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ἔκτισε τὸν ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ —καταληστεύοντας τοὺς Συμμάχους ..δημοκρατικώτατα —ἀλλὰ ἐπειδὴ τὴν περίοδο ἐκείνη , 431‒404 πΧ, τέθηκαν τὰ θεμέλια τῶν ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ποὺ καθορίζουν ΕΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ .  Ἐξηγῶ· τὴν ἐποχὴ τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου   ——ΚΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΟΥ— τέθηκε τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὸ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ , τὴν ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , τὴν ΥΠΑΡΞΗ ΘΕΟΥ κλπ  Καὶ τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ δὲν ἦταν ἐρωτήματα ποὺ ἀπασχολοῦσαν ΜΟΝΟ τοὺς ΣΟΦΙΣΤΕΣ , ὅπως νομίζουμε,  ἀλλὰ ΣΥΜΠΑΣΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ὅπως διαπιστώνουμε ἀπὸ τὰ  σύγχρονα ἐργα τοῦ ΕΥΡΙΠΙΔΗ καὶ τοῦ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.  Ὁ Εὐριπίδης διερωτᾶται γιὰ τὴν ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ καὶ στὴν ΜΗΔΕΙΑ καὶ στὴν ΕΛΕΝΗ καὶ στὴν ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  —ποιοὺς νόμους καὶ ποιὰ ἔθιμα πρέπει νὰ ἀκολουθεῖ κάποιος σὲ ξένη χώρα. Διερωτᾶται

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ : Τὶ γνωρίζουμε, τὶ ἀγνοοῦμε & τὶ δὲν θὰ μάθουμε ποτέ..

Εικόνα
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ____ ΚΑΡΥΑΤΙΣ ΚΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΙΕΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) (ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ-ντοκυμαντέρ) ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ _____ ΔΑΔΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ _____ Τὰ Μεγάλα Μυστήρια τῆς Ἐλευσῖνας ξεκινοῦσαν τὴν 15η ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ —Σεπτεμβρίου—μὲ τὴν μεταφορὰ τῶν ΙΕΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  μέσα στὴν ἱερὴ "κίστη" ἀπὸ τὴν Ἐλευσῖνα στὴν Ἀθήνα, στὸ ἱερὸ κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη ,τῇ συνοδείᾳ στρατοῦ. Τὴν ἴδια μέρα γινόταν στὴν ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ ὁ "ΑΓΥΡΜΟΣ" δηλ.ἡ καταγραφὴ τῶν 1000 περίπου μυούμενων, ποὺ πλήρωναν τότε τὰ ΜΥΗΤΡΑ —15 δρχ κατ'ἄτομο,  σοβαρὸ ποσὸ ,ὅταν τὸ ἡμερομίσθιο κυμαινόταν στὴν ΜΙΣΗ ΔΡΑΧΜΗ  [τὸ σύνολο τῶν 15000 δρχ τὸ εἰσέπραττε τὸ Ἱερὸ τῆς Ἐλευσῖνας ,μέρος τοῦ ὁποίου ἐλάμβαναν ὁ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ἀπὸ τὴν ἐλευσίνια οἰκογένεια τῶν ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ  καὶ ὁ  Ἀθηναῖος ΔΑΔΟΥΧΟΣ]. Τὴν δεύτερη μέρα τῆς γιορτῆς οἱ μυούμενοι λούζονταν τὸ  καθαρτήριο βάπτισμα στὸ ΦΑΛΗΡΟ  [ ἀπὸ ἐδῶ προέρχεται καὶ ἡ τελετουργία τῶν Θεοφανείων] κρατῶντας ἕνα γουρουνάκι ποὺ θυσίαζαν τὸ βράδυ.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ

Εικόνα
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ( youtube.com/DiamKoutoulas ) N.Seferiades (ΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ) _______ ( youtube.com/DiamKoutoulas ) Η ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ Τὸ μεγαλύτερο ΙΣΤΟΡΙΚΟ πρόβλημα ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ Ἐκκλησία τὸν 1ο αἰ.μΧ —κι ὄχι μόνο...—ἀφορᾶ στὴν λεγόμενη "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ".  Ἐξηγῶ γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν τὶς εἰδικὲς γνώσεις· ὁ Ἰησοῦς στὴν ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ του στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν (ΜΑΡΚ.13) ἀναφέρθηκε στὴν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ καὶ τῆς ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ μὲ ἀλληγορικές περιγραφὲς ποὺ παρέπεμπαν σὲ ὅρους ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ -συνήθης φιλολογικὸς τύπος τῆς ΠΡΟΦΗΤΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ. Ετσι λοιπόν , στὰ ἑπόμενα χρόνια πολλοὶ Χριστιανοὶ πίστευαν ὅτι ἡ Καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ ΘΑ ΤΑΥΤΙΖΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ , ἡ ὁποία ἀναμενόταν ΕΓΓΥΣ σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ , πὼςὅλα θὰ γίνουν ΕΝΤΟΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ.  Ἀντιγράφω ἐκ τοῦ πρωτοτύπου · " ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ..ἑστὼς ὅπου οὐ δεῖ..τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἱς τὰ ὄρη ... ἐν ἐκείναις τ