Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2022

ΠΛΑΤΩΝ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ : ὁ τραγέλαφος τοῦ χριστιανικοῦ πλατωνισμοῦ.

Εικόνα
Κατὰ τὸν Πλάτωνα (βλ."ΤΙΜΑΙΟΣ")  ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς,τρόπον τινα, "πραγματικότητες" : 1. τὰ αἰώνια σχέδια {="ΙΔΕΑΙ"} βάσει τῶν ὁποὶων πλάστηκε τὸ αἰσθητὸ σύμπαν. 2. ὁ αἰσθητὸς κόσμος ποὺ ζοῦμε καὶ παρατηροῦμε. 3.ὁ δημιουργός θεός, ὁ ὁποῖος μὲ βάση τὰ αιώνια σχέδια (τὶς "ἰδἐες" / ΙΔΕΑ =ΜΟΡΦΗ), μορφοποιεῖ τὴν προϋπάρχουσα ἄμορφη ὕλη  {= τὸν ΚΕΝΟ ΧΩΡΟ} 4. ὁ  Κενὸς Χῶρος δηλ.ἠ ἂμορφη,χωρὶς καμμία ἰδιότητα,ὕλη. Ἀπό τὶς παραπάνω "πραγματικότητες" μόνο ὁ Αἰσθητὸς Κόσμος ἔχει ἀρχή, δηλ. εἶναι "γεννητός",κατὰ τὴν ὁρολογία τοῦ πλατωνικοῦ " Τίμαιου".   Ὁ θεός, οἱ "ίδέες"  καὶ ὁ ἄμορφος Κενὸς Χῶρος εἶναι αἰώνιες, ἄναρχες "πραγματικότητες". Μάλιστα, ὁ πλατωνικὸς θεὸς δὲν εἶναι παντοδύναμος,διότι πλάθει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  τὸν ΚΕΝΟ ΧΩΡΟ(=ἄμορφη "ὕλη") ὁ ὁποῖος ὅμως,  δὲν ἐπιδέχεται ὁποιαδήποτε χρήση,  ἐπειδὴ ἐμποδίζει πρὸς τοῦτο ἡ ἴδια ἡ ὑφὴ τῶν Μαθηματικῶν {=πχ. ἡ διαγώνιος τετραγώνου μὲ πλευρὰ 1 , εἶναι ΑΡΡΗΤΟ

Ἡ Προφητεία τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ τοῦ Ντοστογιέφσκι γιὰ τὴν ἄνοδο καὶ τὴν πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ.

Εικόνα
 Ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες στιγμὲς τῆς Παγκόσμιας Λογοτεχνίας  εἶναι τό κεφ."Ο ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ" τοῦ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα του  "ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΩΦ" . Πρόκειται γιὰ μιὰ διήγηση ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει ὅτι τὰ μεγάλα Πνεύματα εἶναι πάντα ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ.  Ἦρθε ,λέει, ξανὰ ὁ Χριστὸς στὴν γῆ, στὴν Σεβίλλη τοῦ 1500 καὶ τὸν συνέλαβε ὁ Μ.Ἱεροεξεταστής ὡς λἰαν επικίνδυνο γιατί κήρυττε τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. Καὶ ἀκολουθεῖ ὁ φοβερὸς διάλογος μεταξὺ τοῦ Μεγάλου  ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗ καὶ τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ποὺ εἶναι κατ'οὐσίαν ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ τοῦ Ἱεροεξεταστῆ  διὀτι ὁ Ἰησοῦς ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΙΩΠΗΛΟΣ. Ο Ἱεροἐξεταστὴς {ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ κι ὂχι μόνον τῆς θρησκευτικῆς}  λέει τοῦ Χριστοῦ  ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΗΡΥΞΕ ΔΙΟΤΙ ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ & τό  μόνο ποὺ θἐλουν εἶναι νὰ ΦΑΝΕ : Ἀντὶ νὰ κυριέψεις τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, Ἐσὺ τοὺς τὴν ἔκανες ἀκόμα μεγαλὐτερη! Ξέχασες ὅτι ὁ ἄνθρωπος προτιμάει τὴν ἡσυχία ἀκόμα καὶ τὸν θάνατο, παρὰ τὴν ἐλεύθερη ἐκλογὴ ἐν

ΑΙΝΕΙΑΔΑ: ἡ παρέλαση τῶν Ἀγέννητων..

Εικόνα
 Ἡ πιὸ συγκλονιστικὴ σκηνὴ τῆς ΑΙΝΕΙΑΔΑΣ τοῦ Βιργίλιου εἶναι στὸ 6ο βιβλίο ,ἐκεῖ ποὺ στὸν Ἅδη, δείχνει στὸν Αἰνεία ὁ νεκρὸς πατέρας του, τοὺς  ΑΓΕΝΝΗΤΟΥΣ ἡγέτες τῆς Ρώμης νσ ἔρχονται ἀπὸ τὰ  Ἠλύσια Πεδία  {συστήνω τὴν μετάφραση Παπαγγελῆ: "dixerat Anchises natumque unaque Sibyllam conventus trahit in medios turbamque sonantem, et tumulum capit unde omnis longo ordine posset adversos legere et venientum discere vultus. " "...Μίλησε ὁ Ἀγχίσης καὶ τράβηξε τὴν Σίβυλλα καὶ τὸν γιό του Αἰνεία μαζί,  στὸ μέσον τοῦ συγκεντρωμένου πλήθους ποὺ ψιθύριζε  καὶ πῆγε σὲ ἕναν λόφο ἀπὸ ὅπου μποροῦσε νὰ τοὺς δεῖ ὅλους σὲ μακρὲς σειρὲς ἀπέναντι  καὶ νὰ παρακολουθήσει τὰ πρόσωπά τους, καθώς περνοῦσαν μπροστά τους". ΑΙΝΕΙΑΔΑ,6, 752-755}.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.

Εικόνα
  Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ,ὡς γνωστόν, ἐγράφη πρωτοτύπως στὰ ἑβραϊκὰ καὶ μεταφράστηκε στὴν ἀλεξανδρινὴ κοινὴ ἀπὸ τοὺς Ο' {=70 ραββίνους} γύρω στὸ 200 πΧ, ὠς μἐσον ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ καὶ  προσηλυτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων  {αὐτὴ εἶναι ἡ ἁλήθεια ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ κι ὄχι ἐπειδή—δῆθεν—εἶχαν ...ξεχάσει τὴν ἑβραϊκὴ οἱ Ἰουδαῖοι τῆς Ἀλεξανδρείας..}  Μὲ τὴν μετάφραση ὅμως αὐτὴ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΤΗΚΕ ἡ Βίβλος γιατὶ πολλὲς ἑβραϊκὲς  ἔννοιες ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ μὲ λέξεις τῆς ἑλληνικῆς ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.  Παράδειγμα :  ἡ λέξη " TORAH" ποὺ δηλοῖ τὴν Πεντάτευχο{=τὰ πρῶτα 5 βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης}  μεταφράστηκε μέ τὴν λἐξη "ΝΟΜΟΣ" πού ἔχει ἄλλο νόημα στὴν ἑλληνική.   Ἐπίσης τὸ Ὄνομα τοῦ θεοῦ ποὺ στὸ ἑβραϊκὸ πρωτότυπο εἶναι " EHEJE ASER EHEJE" ποὺ κατὰ λέξη σημαίνει "ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ "  (ἡ φράση ἀποτελεῖ ἑβραϊσμό καὶ σημαίνει τὸν Ανεξιχνίαστο, τὸν  Ἀνώνυμο) μεταφράστηκε ἀπό τοὺς Ο' μέ τὸν ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ—ΠΛΑ

Κ.Παπαπέτρου: ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

Εικόνα
(Ἀποσπάσματα  ἀπό τὴν διάλεξη του στὴν Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεἰα στὶς 5 -12-1983) Τί εἶναι ἡ φιλοσοφία; Ἂν θελήσουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ σχῆμα τῆς ὀντολογικῆς διαφορᾶς, τῆς διαφορᾶς ἀνάμεσα στὸ εἶναι καὶ στὸ ὄν, ποὺ ἐπισημαίνει ἰδιαίτερα ὁ M a r t i n H e i d e g g e r, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς ἡ φιλοσοφία εἶναι ἡ λειτουργία τῆς συνείδησης ὡς ἀναφορὰ στὸ εἶναι τῶν ὄντων. Ἡ φιλοσοφία εἶναι ἡ ὀντολογικὴ κατανόηση τοῦ κόσμου. Ἡ λειτουργία τῆς συνείδησης ὡς ἀναφορὰ στὰ ὄντα ὡς ὄντα ἀποτελεῖ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνική, ὡς "θεωρία" καὶ "πράξη" ἀντίστοιχα. Στὴν περίπτωση αὐτὴ πρόκειται γιὰ τὴν ὀντικὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν κόσμο.  .......... Τί εἶναι ἡ θεολογία; Θεολογία εἶναι ἡ ἑνότητα τοῦ λόγου καὶ τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος εἶναι, ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴ φιλοσοφία καὶ τὶς διάφορες ἐπιστῆμες, ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀνθρώπου, ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Δύο παρατηρήσεις θὰ ἦταν ἴσως ἐδῶ χρήσιμες: α) Στὸ ζήτημα τί εἶναι λόγος δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει

ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΑΝΙ..

Εικόνα
  Ἔχουν ἐξαιρετικὸ φιλολογικὸ ἐνδιαφέρον—πέραν τοῦ θεολογικοῦ—οἱ δύο Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀπ.Πσύλου Α' καὶ Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ γραμμένες γύρω στὸ 55‒56 μΧ ,  καθὼς καὶ ἡ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ,διότι ἀποκαλύπτεται σὲ αὐτὲς ἡ λανθασμένη ΦΙΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ἀντίληψη πολλῶν περὶ τῆς ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ θεοπνευστίας τῆς Γραφῆς [ Sola Scriptura ] , ἠ ὁποία παραγνωρίζει τὴν ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ τῶν κειμένων—ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.  Ἐξηγῶ· στὴν Α' Πρὸς Κορινθίους—ποὺ συνέταξε ὁ Παῦλος τὸ 55μΧ στὴν ΕΦΕΣΟ— ἀναφέρει ΣΑΦΩΣ  ὅτι εἶχε γράψει καὶ μιὰν ἄλλη ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ  τῆς  Πρώτης  (ἄρα, ΧΑΜΕΝΗ)    ἐπιστολὴ, στὴν ὁποία ζητοῦσε νὰ μὴν συναναστρέφονται πόρνους οἱ Κορίνθιοι:  "ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις.."[Α'ΚΟΡ. 5,9] { Πολλοὶ εἰδικοὶ θεωροῦν ὅτι ἀποσπάσματα ἐκείνης τῆς ΠΡΩΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ βρίκεται στὴν Β'ΚΟΡ 6,14‒7,1. }. Κάτι ἀνάλογο γιὰ μιὰ ΑΛΛΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ἀναφέρει ὁ Παῦλος στὴν τωρινὴ Β'ΚΟΡ. κάνοντας λόγο γιὰ μιὰ Ἐπιστολὴ ποὺ ἔγραψε μὲ

Βυζαντινὸ Παλάτι τοῦ Λαύσου : ΠΩΣ ΚΑΗΚΑΝ ΤΑ ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ.

Εικόνα
 Ὁ Λαῦσος καὶ ὁ Ἀντίοχος ἦταν εὐνοῦχοι (πραιπόσιτοι , δηλ. περίπου ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ) στὴν αὐλὴ τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Β' τοῦ "Μικροῦ" (στὰ μέσα τοῦ 5ου αἰ. μΧ) καὶ τὰ παλάτια τους βρίσκονταν βορειοδυτικὰ τοῦ Ἱπποδρόμου τῆς Κων/πολης.  Ἦρθαν στὸ φῶς μετσξὺ τῶν ἐτῶν 1942-1964, ὄταν βρέθηκαν τυχαῖα τοιχογρσφίες τῆς Ἁγ.Έυφημίας (τὸ ἀνἀκτορο εἶχε μετατραπεῖ ἀργότερα  σὲ ναό) καὶ ὅταν ἐντοπίστηκε ἡ ὑπόγεια κινστέρνα κάτω ἀπό τὸ ἀνάκτορο ὅτι εἶναι ἡ κινστέρνα τοῦ Φιλόξενου.   Μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΛΑΥΣΟΥ διότι ὁ ἐν λόγῳ εύνοῦχος  εἶχε πάθος μὲ  τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ καὶ εἶχε μετατρέψει τὸ ἀνάκτορό του σὲ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ,τὰ ὁποῖα εἶχαν ΚΛΑΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ὃταν ὁ Μ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΨΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Ὁ Λαῦσος ἦταν μὲν χριστιανὸς ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ φιλότεχνος·  ἔτσι, εἶχε μαζέψει σύμφωνα μὲ τὶς πηγές * στὸ Παλάτι του πολλὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ  ἀριστουργήματα ,ὅπως τὸ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑ  (ἕνα ἀπὸ τὰ 7 θαὐματα τοῦ ἀρχαίου κόσμου

Οὐλὰν Μπατόρ : ΜΙΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΡΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ.

Εικόνα
Ὄχι ,δὲν πρόκειται γιὰ τὴν πρωτεύουσα τῆς Μογγολίας, μὰ γιὰ τὸ.."ψευδώνυμο" τῆς Βίας τῆς συζύγου τοῦ Ρένου , μητέρας τοῦ Ἥρκου καί τοῦ φίλου Στάντη.  Δὲν ἀναφέρεται στὸν Ἐμφύλιο ποὺ πολέμησε ὁ Ρένος (τἂχει πεῖ αύτὰ στὴν ΠΥΡΑΜΙΔΑ 67 καὶ στὸν Α2) μὰ στὴν  μεταπολεμικὴ Ἑλλάδα τῆς ἀντιπαροχῆς. Βέβαια τὰ πιὸ πολλά  ἀπὸ αύτὰ ποὺ γράφει στὴν ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ ,μᾶς τὰ εἶχε διηγηθεῖ ὁ Ρένος, τὰ ξέραμε πρὶν τὰ διαβάσουμε · ὄμως γιά τοὺς νέους ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΡΕΝΟ (θανόντα τὸ 2004) καὶ  στοὺς ὁποἰους μαθαίνω ΤΩΡΑ γι αύτόν,χρειάζεται ἡ "Οὐλὰν Μπατόρ". Δὲν κάνω παρουσίαση τοῦ παλιοῦ αὐτοῦ βιβλίου (ἐκδοθέντος τὸ 1999) ἀλλὰ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ. Γι αύτὸ καί ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ στὸ ρεζιλίκι ποὺ ἔκανε ὁ Ρένος  σὲ σύμπασα τὴν δημοσιογραφία ὅταν δημοσίευσε ΔΙΚΑ ΤΟΥ διηγήματα μὲ τὴν ὑπογραφὴ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ξένων δῆθεν νομπελιστῶν λογοτεχνῶν ποὺ χειροκρὀτησαν ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΑ  οἱ ἀμόρφωτοι μεγαλόσχημοι ἀρχισυντάκτες ( Χά,χὰ ! "ΤΟ"  ΓΕΛΙΟ...) ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ οὔτε στὰ ἀποκαλυπτήρια γνωστῶν Α

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Εικόνα
 Θεωρῶ τὴν Claude Mossé ὡς τὴν καλύτερη φιλόλογο καὶ ἱστορικὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος καὶ τὸ παλιὸ σύγγραμμά της "ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" (1962) ὡς τὸ πλέον ἀπαραίτητο  γιὰ κάθε φιλίστορα. Παρακάτω συνοψίζω τὰ πορίσμστα ἐκείνης  τῆς ἐμβληματικῆς ἔρευνας ἡ ὁποία ,ἄν καὶ μετρᾶ πιὰ μισὸν αἰῶνα, εἶναι ἀκόμη θεμελιακὴ γιὰ τὴν ΕΝΔΕΛΕΧΗ ἱστορικὴ  γνώση τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος.  1.  ἡ Δημοκρατία τῶν Ἀθηνῶν ἢταν δημοκρατία τῶν ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ (μικροβιοτεχνῶν, μικροεπαγγελματιῶν κλπ μικρομεσαίων)  καὶ  γιὰ νὰ ὑπάρξει ὡς τέτοια ἔπρεπε νὰ βρίσκει ΣΥΝΕΧΩΣ  πόρους γιὰ νὰ  ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ  ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ  ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ (συνέλευση, δικαστήρια, πολέμους) ἐγκαταλείποντας τὶς καθημερινὲς ἐργασίες τους, ὅποτε αὐτὸ  χρειαζόταν (πιθανολογεῖται ὅτι ἀπὸ τοὺς 30000 περίπου πολῖτες τοῦ 4ου αἰ.πΧ  μόνον οἱ 5000 ἦταν χωρὶς ΓΗ καὶ τὰ μεγάλα κτήματα δὲν ξεπερνοῦσαν τὰ 25 ἑκτάρια) 2 .ἡ οἰκονομικὴ αὐτὴ ἀνάγκη τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ

Ο " ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ" ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ : ἕνα βιβλίο γιὰ τὴν ἑπόμενη ἀνθρωπότητα...

Εικόνα
Ὅπως χαρακτήρισε κι ὀ ἴδιος ὁ Νίτσε τὸν ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ του, πρόκειται  γιά ἕνα βιβλίο πού ἀπευθύνεται σὲ ὅλους καὶ σὲ ΚΑΝΕΝΑ. Πάντως εἶναι τὸ ΠΙΟ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ καὶ πολλοὶ ἀδαεῖς νομίζουν ὅτι μιλᾶ γιὰ ἐναν ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ—ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ἐνῶ ὁ Νίτσε ἐννοεῖ ἕναν ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤΕΡΟ ἄνθρωπο, ἕναν ἐπίγειο ἄγγελο... Τέλος πάντων ὅποιος ἐπιθυμεῖ μιὰ σύντομη περίληψη τοῦ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ ἄς ἀνατρἐξει στὰ παρακάτω βίντεο μου ἀπὸ τὸ youtube.com/ΔιαμαντήςΚούτουλας .   Ἐδῶ σταχυολογῶ δύο ἀπὸ τὶς κύριες διδαχὲς τοῦ  Ζαρατούστρα ἀποκαλυπτικὲς τῆς νιτσεϊκῆς Σκέψης: 1. " ΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩ ΤΟΝ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ? ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΓΕΛΩΣ Ή ΜΙΑ ΟΔΥΝΗΡΗ ΝΤΡΟΠΗ. ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ, ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΓΕΛΩΣ Ή ΜΙΑ ΟΝΥΝΗΡΗ ΝΤΡΟΠΗ.. Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ  ΤΗΣ ΓΗΣ" 2." ΡΩΤΗΣΑ ΤΗ ΖΩΗ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ '  ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ" Πάντα ὅταν, ἀπὸ φοιτ