Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.

Εἶναι ἀδύνατον νὰ κατανοήσει κάποιος τὴν Ἀμερικανικὴ (1776) καὶ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση (1789) χωρὶς γνώση τοῦ Τεκτονισμοῦ τῆς ἐποχῆς δηλ.αύτοῦ ποὺ λέμε κοινὰ "Μασονία".
 Ἐξηγῶ·
τὸ 1738 ὁ  J.Anderson δημοσιεύει τὴν Β’ ἔκδοση τῶν λεγομένων  "Συνταγμάτων"  { Constitutions }τοῦ ἀγγλικοῦ  Τεκτονισμοῦ (ἡ Α’ ἔκδοση εἶχε λάβει χώρα τὸ 1723) στὴν ὁποία ἀναγραφόταν ὅτι οἱ ἄδελφοὶ τῶν 4 Στοῶν* τοῦ Λονδίνου "having put into the Chair the oldest  Master Mason"{=ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΤΕΚΤΟΝΑ} καὶ ἀποφάσισαν σὲ ΕΤΗΣΙΕΣ Συνελεύσεις "to chuse a Grand Master'{=ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ} 
Τοῦτο σημαίνει ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ στὸν ἀγγλικὸ Τεκτονισμὸ εἶχε δημιουργηθεῖ ὁ ΘΕΣΜΟΣ τοῦ ΑΙΡΕΤΟΥ ἄρχοντος μέ  ἐνιαύσια (ΕΤΗΣΙΑ) θητεία.

Ο ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ τοῦ "ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ"  ἐπηρέασε τὸ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ τοῦ 1787  (τοῦ ὁποίου συντάκτες—πλὴν τοῦ  Τόμας Τζέφερσον —ἦταν οἱ Τέκτονες ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ καὶ ΤΖΩΡΤΖ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ) καὶ στὸ ὁποῖο προβλεπόταν   ὀτι ὁ ἡγέτης τῶν ΗΠΑ θὰ εἶναι ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ.

 Σήμερα  αὐτὸ φαίνεται κοινότοπο ,ὅμως τὸν 18ο αἰ. ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ καὶ μάλιστα, πλὴν τῆς Ἀγγλίας, ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ. Ἦταν ἀνήκουστο τότε σὲ ἕνα κρὰτος, ἡ ἀνώτατη ἀρχὴ νὰ μὴν εἶναι ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΡΧΩΝ.

Τὴν ἀρχὴ αύτὴ τῶν  ΑΓΓΛΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ἀκολούθησαν καὶ οἱ Γάλλοι ΜΑΣΟΝΟΙ καὶ συγκεκριμένα οἱ  ΙΑΚΩΒΙΝΟΙ τοῦ ΔΑΝΤΟΝ μετὰ τὴν καρατόμηση τοῦ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 16ου ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπαναστατημένοι Ἕλληνες στὸ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (1η ΜΑΪΟΥ 1827) ,τὸ 3ο Συνταγματικὸ Σύνταγμα τῆς Ἐπανάστασης, στὸ ὁποῖο προβλέπεται στὸ ΑΡΘΡΟ 41 ὅτι ἡ ἐκτελεστική {"νομοτελεστική"} ἐξουσία 
"ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ,ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ ΕΧΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΥΠ'ΑΥΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ὑπουργούς) .
Καὶ στὸ άρθρο 28 προβλέπεται  κάτι ποὺ ὑπῆρχε στὸ Ἀμερικανικὸ καὶ Γαλλικὸ Σύνταγμα καὶ ἀποτελοῦσε ἐπιρροὴ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ἀντιλήψεων ἀπὸ τὴν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ τοῦ Τεκτονισμοῦ ποὺ πέρασαν στὸν ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ , τὴν διάκριση δηλ.  μεταξὺ ΠΡΟΣΩΠΟΥ καὶ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ  τὰ ὁποῖα  μέχρι τότε ταυτίζονταν .
Γράφει τὸ ἄρθρο 28 τοῦ Συντάγματος τῆς Τροιζῆνας·
"ΕΙΣ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ · 
ΑΛΛΑ' ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΣΥΜΠΑΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ".

Θὰ μποροῦσα νὰ ἀναφέρω καὶ ἄλλες ἐπιρροὲς τῶν Συνταγμάτων τῆς Ἀμερικανικῆς,Γαλλικῆς καὶ Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης  ἀπὸ τὰ Τεκτονικὰ "Συντάγματα" τοῦ Anderson  ἢ νὰ ἐπισημάνω τὴν ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ τῆς ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ καὶ τῆς ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ τῆς Ἐθνοσυνέλευσης τῆς Ἐπιδαύρου ἢ τέλος νὰ  δείξω πῶς ὁ χῶρος τῶν μασονικῶν στοῶν ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΛΟΓΟΥ μεταξὺ τῶν μελῶν ποὺ τὶς χαρακτήριζε ,ἀποτέλεσαν τὴν μήτρα ΟΛΩΝ τῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰ (πχ. Καρμπονἀροι, Φιλικοί κλπ)

 Θὰ ὁλοκληρώσω ὅμως μέ τὸ ἄρθρο 5 τοῦ Συντάγματος τῆς Τροιζήνας ποὺ τὸ καθιστᾶ ἕνα ἀπὸ τὰ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΤΕΡΑ τῆς Ἱστορίας. 
Γράφει λοιπὸν τὸ Ἄρθρο 5:
"Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ·
ΠΑΣΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΗΓΑΖΕΙ  ΕΞ ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ".

_____
* ΟΙ 4 ΣΤΟΕΣ  ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΣΤΗΝ APPLE-TREE ΤΟ 1717, ΗΤΑΝ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΝ ΣΤΙΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ 
Goose & Gridiron, Crown, Apple-Tree καί Rummer & Grapes.
ΤΗΝ Α' ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ "GOOSE & GRIDIRON" ΤΗΝ  24η ΙΟΥΝΙΟΥ 1717 ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΓΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΝ ANTHONY SAYER .

ΥΓ ἀργότερα καθιερώθηκε νὰ ἡγεῖται τοῦ ἀγγλικοῦ Τεκτονισμοῦ κάποιο μέλος τῆς Βασιλικῆς Οἰκογενείας ἐκλεγόμενο καὶ ἐπανεκλεγόμενο τύποις (ἐνῶ τὴν πραγματικὴ ἐξουσία ἀσκεῖ ὁ ἐτησὶως ἐκλεγόμενος Μέγας Γραμματεύς).
 Ἔτσι σήμερα  στὸν ἀγγλικὸ Τεκτονισμὸ  Μέγας Διδάσκαλος εἶναι  ( ἤδη ἀπὸ τὸ 1967) ὁ ΔΟΥΚΑΣ τοῦ ΚΕΝΤ Ἐδουάρδος (γυιὸς τῆς πριγκὴπισσας Μαρίνας τῆς Ἑλλάδος,κόρης τοῦ πρίγκηπα Νικολάου ,γυιοῦ τοῦ Γεωργίου τοῦ Α’ τῶν Ἑλλήνων)


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.