Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2020

Ἀριστοφάνους, "Ἐκκλησιάζουσαι" : ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εικόνα
Βρισκόμαστε στὰ 392 πΧ ὅταν παρουσιάζονται οἱ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ (=οἱ γυναῖκες ποὺ συνεδριάζουν στὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ τῆς Ἀθήνας)  ἀπὸ τὸν Ἀριστοφάνη ,μὲ μιὰν εὐτράπελη ὑπόθεση · οἱ γυναῖκες ,ντυμένες ἄνδρες,.ἀποφασίζουν στὴν ΠΝΥΚΑ νὰ πάρουν τὶς τύχες τῆς πόλης στὰ χέρια τους  παραμερίζοντας τοὺς ἄνδρες, ἐφσρμόζοντας δύο ρηξικέλευθα προγράμματα , ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ καὶ ΚΟΙΝΟΓΑΜΙΑΣ.  Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ μετὰ ἀπὸ τὶς συμφορὲς τοῦ Πελοπ.Πολέμου καὶ τοὺς Τριάκοντα,  ὅλοι ἀναζητοῦν ποιὸ εἶναι τὸ ἰδανικὸ πολίτευμα γιὰ μιὰ πόλη , γι αὐτὸ καὶ τὶς ἰδέες ποὺ παρουσιάζει στὶς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ ὁ Ἀριστοφάνης , θὰ τὶς ξανασυναντήσουμε , πανομοιότυπες, μιὰ δεκαετία ἀργότερα, στὴν ΠΟΛΙΤΕΙΑ τοῦ ΠΛΑΤΩΝΑ (ὅταν πιὰ δὲν ζοῦσε ὁ Ἀριστοφάνης..). Παρουσιάζεται λοιπὸν στὶς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ, τὸ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ τῆς Ἱστορίας στὶς ..προγραμματικὲς δηλώσεις  τῆς ΠΡΑΞΑΓΟΡΑΣ ,ὄταν ἀνακοινώνει  στὸν ἄνδρα της ΒΛΕΠΥΡΟ ,  τὶ θὰ προτείνει στὴν  Ἐκκλησία τοῦ Δήμου τῶν γυναικῶν· " τὴν γῆν πρ

Τὸ γράμμα σκοτώνει, τὸ πνεῦμα ζωοποιεῖ

Εικόνα
                       Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ                  (youtube.com/DiamKoútoulas) Δανείζομαι τὴν φράση τοῦ Ἀπ.Παύλου γιὰ νὰ ἀπευθυνθῶ στοὺς "φονταμενταλιστὲς" τῶν Γραφῶν  —φανατικοὺς ὅλων τῶν Δογμάτων,  κι ὄχι μόνο— ποὺ μιλοῦν περὶ ..ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑΣ  ἀγνοῶντας βασικὲς ἀρχὲς τῆς Φιλολογίας καὶ Θεολογίας  [ ἄν καὶ Καθολικός, ἀναφέρομαι σὲ ὅλα τὰ Δόγματα μιλῶντας ἐδῶ ὡς Φιλόλογος].  Ἐξηγῶ·  ὑπάρχουν γύρω στὰ 5400 χειρόγραφα τῆς Καινῆς Διαθήκης  [ πάρα πολλὰ ἐν σχέσει μὲ τὰ 700 τοῦ Ὁμήρου ἤ τὰ 350 τοῦ Εὐριπίδη]. Ἀπὸ αὐτά ,  ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ  —οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν χειρογράφων  τῆς Καινῆς Διαθήκης ὑπολογίζονται  σὲ 200.000 ! Πχ οἱ ἀρχαιότεροι ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙ κώδικες τῆς Καινῆς Διαθήκης  ΜΕΓΑΛΟΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ   τοῦ 4ου αἰ. , ὁ ΒΑΤΙΚΑΝΟΣ καὶ ὁ ΣΙΝΑΪΤΙΚΟΣ , διαφέρουν ἀκόμα καὶ στὸν ἀριθμὸ τῶν βιβλίων ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν ΚΑΝΟΝΑ τῆς Καινῆς Διαθήκης: στὸν Σιναϊτικὸ  κώδικα συμπεριλαμβάνεται στὸν Κανόνα,  ὁ ΠΟΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑ κ

Γαλήν ’ ὁρῶ & γαλῆν ὁρῶ : Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ

Εικόνα
Δὲν ὑπῆρχαν φυσικὰ, μαγνητόφωνα κλπ τεχνικὰ μέσα στὴν ἀρχαιότητα , ὥστε νὰ ἔχουμε μιὰ ΑΜΕΣΗ ἀντίληψη τῆς προφορᾶς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς , ὄμως ὑπάρχουν ἀρκετὲς ΕΜΜΕΣΕΣ μαρτυρίες ποὺ ἀποκαλύπτουν τὴν προσῳδιακὴ προφορὰ τῆς  ἀρχαίας ἑλληνικῆς   ὅπως  : -οἱ ἀλλαγὲς στὸ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  (πχ οἱ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΙΣ  στὶς διφθόγγους "ἀμείβω—ἀμοιβή" θὰ ἦταν ἀκατανόητες χωρὶς τὴν προφορά τῶν διφθόγγων ξεχωριστὰ ὡς δύο φθόγγων)  -ἡ ΜΕΤΡΙΚΗ τῶν ποιητικῶν ἔργων ἤ ἀκόμα -τὰ ΟΡΘΟΓΡΦΙΚΑ ΛΑΘΗ σὲ παπύρους (πχ γραφὴ "θέλις" ἀντὶ "θέλεις") Ὅμως παρακάτω θὰ παρουσιάσω κάποια φιλολογικὰ τεκμήρια μέσα ἀπὸ κείμενα ἀρχαίων συγγραφέων ποὺ εἶναι ἐνδεικτικὰ τῆς προφορᾶς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας κατὰ τὴν ἀρχαιότητα. Καταρχὰς νὰ πῶ ὅτι ἡ ἔρευνα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς προφορᾶς ξεκίνησε ἀπὸ τοὺς ἑλληνιστὲς τῆς ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ  —ἤδη ὁ ΑΛΔΟΣ ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ τὸ 1508 εἶχε παρατηρήσει ὅτι τὸ βέλασμα προβάτου "βῆ" ποὺ ἀναφέρουν οἱ ἀρχαῖοι κωμικοὶ, δείχνει προφορὰ "bee&quo

Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙ.

Εικόνα
 Ἡ Φιλολογία καὶ ἡ Κριτικὴ τοῦ Κειμένου γεννήθηκε ἀπὸ τὴν ΘΕΟΛΟΓΙΑ τὸν 18ο αἰ. Τὸ 1721 ὁ   ἀνακοίνωσε τὸ σχέδιο του νὰ ἐκδόσει τὴν ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ βασισμένος στὰ ΑΡΧΑΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ καὶ ὄχι στὴν ἔντυπη ἔκδοση  ( textus receptus)τοῦ Γουτεμβέργιου .  Οἱ θεολόγοι ἀντέδρασαν ἔντονα, διότι ἀντελήφθησαν τὸ προκῦπτον  ἔρώτημα : ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΘΑΝΑΙ ΤΟ "ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ" ,ἀφοῦ τὰ χειρόγραφα ΕΧΟΥΝ μεγάλες  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  μεταξύ τους ; Τελικὰ , μετὰ ἕναν αἰῶνα , τὸ 1831, ἔγινε πραγματικότητα ἡ ΚΡΙΤΙΚΗ ἔκδοση τοῦ καινοδιαθηκικοῦ κειμένου —δηλ. μέσῳ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ— ἀπὸ τὸν Lachmann.  Ὅταν μέσα σὲ λίγες δεκαετίες, ἡ μέθοδος αὐτὴ τοῦ BENTLEY πέρασε καὶ στὰ κλασσικὰ κείμενα , ἑλληνικὰ καὶ λατινικά,  εἶχε πιὰ γεννηθεῖ ἡ Κλασσικὴ Φιλολογία  ποὺ πυρῆνας της εἶναι ἡ Κριτικὴ ἔκδοση τῶν κειμένων.  Ἡ  ἐργασία αὐτὴ  (ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ) ἔχει τρία στάδια : 1.Recensio :  μὲ βάση τά σωζόμενα χειρόγραφα ἀνασυγκροτεῖτ

Ἀδεῶς καὶ γενναίως : Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Εικόνα
 "Ἀδεῶς καὶ γενναίως" * Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΓΡΑΙΚΥΛΟΙ"  τοῦ Ρόδη Ρούφου (1967) ποὺ περιγράφει τὴν τελευταία ΕΛΕΥΘΕΡΗ** ΑΘΗΝΑ τὸ 86 πΧ ,  λίγο πρὶν τὴν Καταστροφὴ της  ἀπὸ τὸν Ρωμαῖο στρατηγὸ ΣΥΛΛΑ : « Μὴ λυγίσεις νοῦ, στὸν ὕστατο τοῦτο πειρασμό.  Μεῖνε ἑλληνικός, μὴν παραιτηθεῖς ἀπὸ τὴν καθαρὴ σου θέαση...αδεῶς καὶ γενναίως. Αὐτὸ θὰ μείνει ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμό,  αὐτὸ δὲν θὰ τὸ καταστρέψουν οἱ λεγεῶνες. Ἄν ποτέ σκοτεινιάσει ο κόσμος ἀπό καινούργιους βαρβάρους καὶ δεισιδαιμονίες,  ἡ λέξη "Ἑλληνας" ἄς ἐξακολουθήσει νὰ σημαίνει ἐκεῖνον ποὺ κρατάει τὴ σκέψη του ἄφοβη καὶ ἀδέκαστη...  Ἐμεῖς πρέπει τἄχα νὰ γίνουμε μιὰ ξεπεσμένη ράτσα κολάκων, ταπεινοὶ καὶ περιφρονημένοι Γραικύλοι; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ ἰδιος:   Ὄχι · Δὲν θὰ σβήσει ὁ ἑλληνισμός,  γιατί εἶναι μιὰ ἐννοια ποὺ ξεπερνάει  τὶς ἐφήμερες τύχες τῶν φυλῶν..» ________ * ἡ φράση  εἶναι ἀπὸ τὸν  διάλογο "ΦΑΙΔΩΝ"  τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (57a26) καὶ ἀναφέρεται στὸ πῶς ἀντιμε

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, "ΒΑΤΡΑΧΟΙ" : ἕνα χρονικὸ προαναγγελθέντος θανάτου

Εικόνα
Γιὰ νὰ κατανοηθεῖ ἕνα ἀρχαῖο κείμενο, ἐν προκειμένῳ μιὰ ἀριστοφάνεια κωμῳδία εἶναι ἀπαραίτητη ἡ γνώση τοῦ πολιτικοῦ  background τῆς ἐποχῆς  (γι αὐτὸ καὶ δὲν ἀρκεῖ ἡ μετάφραση ἑνὸς κειμένου ,ἀλλὰ εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητα τὰ ἑρμηνευτικὰ καὶ φιλολογικὰ σχόλια).  Οἱ "ΒΑΤΡΑΧΟΙ"  τοῦ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ἀνέβηκαν στὰ ΛΗΝΑΙΑ τὸν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ τοῦ 405 πΧ ,ὅπου ἀπέσπασαν τὸ 1ο βραβεῖο καὶ ἀποτελοῦν τὴν πλέον ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ γιὰ τὴν πολιτικὴ δραστηριότητα  τοῦ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ , κωμῳδία.  Ἰδοὺ γιατὶ ·  Ἤδη  τὸ 405 πΧ ἔχει γίνει ἡ ναυμαχία στὶς ΑΡΓΙΝΟΥΣΕΣ ὅπου .ἔχουν νικήσει τοὺς Σπαρτιᾶτες οἱ Ἀθηναῖοι  ἀλλὰ ἐπειδὴ λόγῳ τῆς θαλασσοταραχῆς δὲν μαζεύτηκαν οἱ πολυπληθεῖς ναυαγοὶ  (χάθηκαν τότε περὶ τοὺς 5000 ἀνδρες) ὁ ἀθηναϊκὸς λαὸς καταδικάζει ὁμαδικὰ , πρωτοστατοῦντος τοῦ δημαγωγοῦ Κλεοφῶντος, σὲ θάνατο ΜΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟ ὅλους τοὺς στρατηγοὺς  —μόνο ὁ Σωκράτης ἀντέδρασε σὲ αὐτὸ τὸ δικαστικὸ ἔγκλημα..  Ἡ κατάσταση στὴν Ἀθήνα εἶναι χαοτικὴ καὶ ὅλοι ζητοῦν ΔΙΕΞΟΔΟ ἀπό τὸν Πόλεμο ,τώρα ποὺ εἶναι

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ—Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ "ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ"

Εικόνα
 Εἶχα τὴν τύχη ὡς πρωτοετὴς στὴ Θεολογικὴ Ἀθηνῶν τὸ 1979, νὰ ἔχω καθηγητὴ στὴν "Εἰσαγωγὴ στὴν Καινὴ Διαθήκη" τὸν ἀείμνηστο  ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΗ , ὁ ὁποῖος ἀπὸ τότε  ἔλεγε ὅτι τὸ κύριο ἐνδιαφέρον του ἦταν τὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ  καὶ πράγματι ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα, ἐξεδωσε τὸ ὀγκῶδες ὑπόμνημα του γιὰ τὸ Δ' ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ,  μοναδικὸ στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία ,καθόσον στὴν ξενόγλωσση δεσπόζουν τὰ ἔργα τῶν  BULTMANN, FORTNA, BROWN ,CULLMANN κλπ.  Ἐμένα βέβαια, ὁ μεγάλος μου  ἔρωτας εἶναι ἡ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  τῶν Κειμένων πρωτίστως (κατόπιν ἡ θεολογία καὶ ἡ φιλοσοφία)  καὶ ὅπως ἔλεγε κι ὁ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ  —μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους μεγάλους καθηγητὲς ἐκείνης τῆς ἐποχῆς στὴ Θεολογικὴ , ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ , ΝΗΣΙΩΤΗ κλπ—  προηγεῖται ἡ φιλολογικὴ καὶ ἱστορικὴ ἔρευνα τῶν κειμένων ( καθότι..κείμενα ! ) καὶ μετὰ ἀκολουθεῖ ἡ θεολογικὴ ἑρμηνεία. Πρῶτα ἔλεγε ὁ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ θὰ ἐξετάσεις τὰ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ  καὶ κατόπιν θὰ προχωρήσεις στὴν ἀνάλυση τῶν θεολογικῶν ἰδεῶν τ

ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Εικόνα
                       ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ______________ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΑΣ  Ὁ Ἰουστινιανὸς ζήτησε ἀπὸ τοὺς διασημότερους ἀρχιτέκτονες τῆς ἐποχῆς τὸν ΑΝΘΕΜΙΟ καὶ τὸν ΙΣΙΔΩΡΟ  ( ὁ πρῶτος κατεῖχε ὁλόκληρο τὸν corpus τῶν συγγραμμάτων τοῦ Ἀρχιμήδη)  νὰ φτιάξουν ἕνα μοναδικὸ κτῖσμα ποὺ ὅμοιο του δὲν εἶχε ὑπάρξει ὥς τότε, συνδυάζοντας τὸν τροῦλλο (βλ ΠΑΝΘΕΟΝ ΡΩΜΗΣ) μὲ τὴν βασιλικὴ δηλ. συνδυάζοντας ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ   ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ , τὸν ΚΥΚΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ. Θεωρητικὰ αὐτὸ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ μέσῳ τῶν ΛΟΦΙΩΝ ἤ ΚΟΓΧΩΝ,δηλ. τῶν ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ποὺ θὰ ἕνωναν τὸν κυκλικὸ τροῦλλο μὲ τὴν τετράγωνη βάση. Θεωρητικὰ μόνο·  διότι στὴν πράξη τὸ κτῖσμα θὰ κατέρρεε ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ΑΨΙΔΩΝ ... Κι ἐδῶ ἔγκειται ἡ σπουδαία  ΕΠΙΝΟΗΣΗ τοῦ Ἀνθέμιου νὰ θέσει ἀντερείσματα  (ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ) τῶν ἁψίδων  (βλ παραπάνω ΣΧΗΜΑ) ὥστε νὰ ἀντέξουν τὸ βάρος τοῦ τρούλλου.  Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ θαύματος τῆς

Τὸ πρόβλημα τοῦ Σχολιασμοῦ τῶν Ἀρχαίων Κειμένων.

Εικόνα
Δὲν ἀρκεῖ νὰ μεταφράσει κάποιος σωστὰ ἕνα  ἀρχαῖο  ἑλληνικό (ἤ λατινικό) κείμενο χωρὶς νὰ "προδώσει" μὲ παρανοήσεις τὸ πρωτότυπο·   Ὄχι. Πρέπει νὰ ὑπάρχει κι ὁ κατάλληλος σχολιασμὸς  [ ἀναφέρομαι σὲ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ σχόλια]  γιὰ νὰ γίνει κατανοητὸ τὸ κείμενο στὸν σημ.ἀναγνώστη· ἡ μετάφραση, ὅσο ἀκριβὴς καὶ νἆναι , δὲν ἀρκεῖ.  ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΣΧΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ  ‒ΠΛΗΝ ΛΙΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ  [ πχ ἐκδόσεων ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ].  Ἰδοὺ παρακάτω δύο παραδείγματα " διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές" · Γράφει ὁ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ στὴν "ΕΙΡΗΝΗ" παρουσίζοντας τὶς —κατὰ τὴ γνώμη του—αἰτὶες τοῦ Πελοπ.Πολέμου τὰ ἑξῆς : " πρῶτα μὲν ἦρξεν Φειδίας πράξας κακῶς· εἶτα Περικλέης φοβηθεὶς μὴ μετάσχοι τῆς τύχης...ἐξέφλεξε τὴν πόλιν.  Ἐμβαλών σπινθῆρα μικρὸν Μεγαρικοῦ ψηφίσματος.."[  στ. 605‒610] ΜΕΤ .  Ἡ ἀρχὴ —τοῦ Πελ.Πολέμου—ἔγινε μὲ τὸ ἀτύχημα [ ἤ : τὸ σφάλμα ] τοῦ Φειδία ·  ἐν συνεχείᾳ ὁ Περικλῆς ἐπειδὴ φοβήθηκε  μήν 

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εικόνα
                         ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ                     (youtube.com/DiamamtisKoutoulas)                                               _____  Ἦταν πάγιο αἴτημα τῶν φοιτητῶν θεολογίας—ἀλλὰ καὶ στόχος τοῦ ἀειμνήστου  καθηγητῆ ΑΓΟΥΡΙΔΗ—νὰ μεταφραστοῦν στά ἑλληνικὰ τὰ σπουδαιότερα θεολογικὰ συγγράμματα ποὺ κατὰ σύμπωση [ ;] ἀνήκουν σὲ Γερμανοὺς πανεπιστημιακοὺς τοῦ 19ου αἰ. Πέρασαν πολλὲς  δεκαετίες καὶ ἔτη πολλά, ἀλλὰ τίποτα δὲν ἔχει γίνει ἐπʹ αὐτοῦ ,ἐξαιρέσει ἐλαχίστων περιπτώσεων.. Παρουσιάζω παρακάτω 4 θεμελιακὰ γερμανόγλωσσα  συγγράμματα  σὲ ἀγγλικὴ μετάφραση γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο γιὰ τὴν ἔρευνα τοῦ χριστιανισμοῦ  τὰ ὁποῖα ,grosso modo ,ἔχουν ἀποσπάσει τὸ ἐπιστημονικὸ consensus,  ἔτσι ὥστε χωρὶς τὴν γνώση αὐτῶν τῶν συγγραμμάτων νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει  ΣΟΒΑΡΗ θεολογικὴ ἔρευνα. 1. Καταρχὰς , ξεκινῶ μὲ τὸ κλασσικὸ σύγγραμμα  τοῦ Weiss γιὰ τὸ" κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ περὶ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ "  ποὺ ἀποκάλυψε—ἐν ἔτει 1892—τὸ περιεχόμενο τοῦ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εικόνα
youtube.com/DiamantisKoutoulas  Ἀπὸ φοιτητὴς τὸ 1981, εἶχα τὴν ἀπορία πῶς γίνεται καὶ ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία  νὰ "γέννησε"   —ἐξαιρέσει τοῦ Περικλῆ—ΜΟΝΟΝ δημαγωγοὺς, λαϊκιστὲς καὶ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ πολιτικούς·  ἀπὸ τὸν γνωστὸ ΚΛΕΩΝΑ ὥς τὸν παρόμοιο δημαγωγὸ  ΚΛΕΟΦΩΝΤΑ καὶ βεβαίως τὸν τυχοδιώκτη ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ..  Ἡ συνήθης ἀπάντηση ὅτι ἔτσι " ΕΤΥΧΕ"  δὲν μὲ κάλυπτε..   Ὅποιος   διαβάσει ΟΛΕΣ τὶς κωμωδίες τοῦ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ (εἰδικῶς ΙΠΠΗΣ* & ΣΦΗΚΕΣ ) τὴν ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ τοῦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ καὶ  βεβαίως τὴν Ἱστορία τοῦ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ  -ἀλλὰ καὶ τοὺς κατοπινοὺς ρητορικοὺς λόγους τῶν ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ & ΑΙΣΧΙΝΗ-  ἀντιλαμβάνεται ὅτι τίποτα δὲν ἦταν τυχαῖο καὶ στὴν κατάρρευση τῶν Ἀθηνῶν δὲν ὁδήγησαν οἱ "κακοί" δημαγωγοὶ  ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ ὑφὴ τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος μετὰ τὴν "μεταρρύθμιση" τοῦ 462 πΧ (βλ.παρακάτω) Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΕΠΕΤΡΕΠΕ καὶ προωθοῦσε ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ ἡγέτες καὶ ἀπατεῶνες..  Ἐξηγῶ·   ἤδη πρὶν τὸν Περικλῆ, 

(19-7-1974) Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΗΕ : "Το Πραξικόπημα τής ελληνικής χούντας αποτελεί Εισβολή"

Εικόνα
.Εχουν ειπωθεί πολλά γιά την περιλάλητη ομιλία τού ανατραπέντος Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας τού ΟΗΕ , στις 19-7-1974, ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ,όπου φαίνεται ότι με την ομιλία του αυτή ΣΑΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ καί κατ ουσίαν ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ αποκαλώντας το χουντικό Πραξικόπημα "εισβολή" εξ Ελλάδος ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ (οπότε θ' αναμενόταν να ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ  κι οι άλλες δυο Εγγυήτριες Δυνάμεις Τουρκια & Αγγλία,  βάσει τών Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, για να τον αποκαταστήσουν , ως νόμιμο Πρόεδρο, στην Εξουσία) Βέβαια , ίσως να μην μπορούσε να προβλέψει  ο Μακάριος τι θα επακολουθούσε καί πάντως δεν είχε στο μυαλό του , οταν τα έλεγε αυτά, ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ DE FACTO ΕΚΤΟΤΕ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ. Ιδού ,λοιπόν, η ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ εκείνη ομιλία όπου χαρακτηρίζει το Πραξικόπημα τής Χούντας ως  εξωτερική Εισβολή ,απειλούσα μάλιστα (και) τούς Τουρκοκύπριους..  ( ομιλια πού ,εν πολλοίς ,αποτελεί ΤΑΜΠΟΥ τής μ

" Γραφὴ Ἀσεβείας" : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνα
                                ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ Εἶναι παραπλανητικὴ ἡ ἀντίληψη ὅτι ὁ ἀρχαιοελληνικὸς Δωδεκαθεϊσμὸς ἐπειδὴ δὲν ἦταν  Μονοθεϊστικὴ,ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ θρησκεία ἐξ ἀποκαλύψεως —καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶχε Ἱερὲς Γραφές —ἦταν ΑΝΕΚΤΙΚΟΣ γιὰ ἄλλου εἴδους θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις ποὺ φάνταζαν οἱονεί "ΑΘΕΪΣΤΙΚΕΣ". Ἐν προκειμένῳ βοοῦν οἱ ἀρχαῖες πηγὲς γιὰ τὶς Διώξεις ποὺ ὑπέστησαν γνωστὲς Προσωπικότητες τῆς  ἀρχ. ἑλλ.Ἱστορίας ἀκριβῶς γιὰ τὶς θρησκευτικὲς τους ἀπόψεις - ἀπὸ τοὺς Φυσικοὺς Φιλοσόφους (πχ Ἀναξαγόρας) ὥς τοὺς Σοφιστές (πχ  Πρωταγόρας) μέχρι τὸν Ἀλκιβιάδη ,τὴν Ἀσπασία  καὶ φυσικὰ τὸν Σωκράτη. Βέβαια πάντα πίσω ἀπὸ ΟΛΕΣ τὶς θρησκευτικὲς διώξεις τῆς Ἱστορίας  κρύβονταν ΠΟΛΙΤΙΚΑ κίνητρα καὶ διαμάχες ΕΞΟΥΣΙΑΣ-πῶς ἀλλιῶς ?  Ἐνῶ πχ   στὸ Βυζάντιο  δολοφονήθηκε ἡ ΥΠΑΤΙΑ, δὲν ἐδιώχθη ὁ θεουργὸς ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ ἤ ὁ ΠΡΟΚΛΟΣ· κατὰ παρόμοιον τρόπο καὶ στὴν ἀρχαία Ἀθήνα ἐνῶ ἐδιώχθη ὁ ΕΙΣΑΓΩΝ ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ Σωκράτης δὲν ἐδιώχθη ὁ πολλάκις γελοιοποιῶν τοὺς θεοὺς ΑΡ