Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙ. Ἡ Φιλολογία καὶ ἡ Κριτικὴ τοῦ Κειμένου γεννήθηκε ἀπὸ τὴν ΘΕΟΛΟΓΙΑ τὸν 18ο αἰ.

Τὸ 1721 ὁ   ἀνακοίνωσε τὸ σχέδιο του νὰ ἐκδόσει τὴν ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ βασισμένος στὰ ΑΡΧΑΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ καὶ ὄχι στὴν ἔντυπη ἔκδοση
 ( textus receptus)τοῦ Γουτεμβέργιου

Οἱ θεολόγοι ἀντέδρασαν ἔντονα, διότι ἀντελήφθησαν τὸ προκῦπτον  ἔρώτημα :
ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΘΑΝΑΙ ΤΟ "ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ" ,ἀφοῦ τὰ χειρόγραφα ΕΧΟΥΝ μεγάλες  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  μεταξύ τους ;

Τελικὰ , μετὰ ἕναν αἰῶνα , τὸ 1831, ἔγινε πραγματικότητα ἡ ΚΡΙΤΙΚΗ ἔκδοση τοῦ καινοδιαθηκικοῦ κειμένου —δηλ. μέσῳ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ—
ἀπὸ τὸν Lachmann.

 Ὅταν μέσα σὲ λίγες δεκαετίες, ἡ μέθοδος αὐτὴ τοῦ BENTLEY πέρασε καὶ στὰ κλασσικὰ κείμενα ,
ἑλληνικὰ καὶ λατινικά, 
εἶχε πιὰ γεννηθεῖ ἡ Κλασσικὴ Φιλολογία 
ποὺ πυρῆνας της εἶναι ἡ Κριτικὴ ἔκδοση τῶν κειμένων.

 Ἡ  ἐργασία αὐτὴ  (ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ)
ἔχει τρία στάδια :

1.Recensio :  μὲ βάση τά σωζόμενα χειρόγραφα ἀνασυγκροτεῖται τὸ κείμενο στὴν παλαιότερη μορφὴ του (κατάρτιση "γενεαλογικοῦ στέμματος "τῆς καταγωγῆς τῶν διαφόρων χειρογράφων).

2. examinatio :  ἀξιολόγηση τῆς αὐθεντικότητας τοῦ κειμένου.

3. emendatio : διόρθωση, ἀποκατάσταση κειμένου.

 Ἡ ὅλη αὐτὴ φιλολογικὴ ἐργασία εἶναι ἐπίπονη καὶ ἀπαιτεῖ συχνὰ ἔμπνευση καὶ κάποιο αἰσθητήριο· 
πάντως  αὐτὴ ΕΙΝΑΙ ἡ Κλασσικὴ Φιλολογία .

Καὶ ὁ μεγαλύτερος φιλόλογος ὅλων τῶν ἐποχῶν ὑπῆρξε ὁ Γερμανὸς WILAMOWITZ,
ἐνῶ ἀπὸ Ἕλληνες ,ὁ ΚΟΡΑΗΣ,
βραβευθεὶς μὲ καμμιὰ... 600αριὰ palmaria *

----------------
* γιὰ κάθε διόρθωση κειμένου ποὺ ἀποδεινύεται ,ἀπὸ μεταγενέστερες ἀνακαλύψεις χειρογάφων, σωστή, τιμᾶται ὁ φιλόλογος μὲ ἕνα palmarium.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!