Η ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ ΦΑΡΣΑ ΤΟΥ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες ,στὰ πλαίσια τοῦ New Age ,ἔχει ἀναπτυχθεῖ στὴ Δύση ἕνα κίνημα Νεοπαγανισμοῦ, δηλ.ἐπιστροφὴ στὶς προχριστιανικὲς θρησκεῖες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου .

Κατὰ ἀνάλογο τρόπο, ἔφθασε και στὴν Ἑλλάδα τὸ Κίνημα αὐτό, τὸ ὁποῖο ἔλαβε διαστάσεις τὴν δεκαετία τοῦ '90 ὅταν τὸ ἐνστερνίστηκαν κάποιοι διανοούμενοι τῆς Ἀριστερᾶς ,ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὴν Πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ τὸ 1989‒90.

 Ὁ νεοπαγανισμὸς στὴν ἑλληνικὴ ἐκδοχὴ του ὑποστηρίζει ὅτι ἀναβιώνει τὸ Δωδεκάθεο, τὴν "ἐθνική" , ὅπως λέει, θρησκεία τῶν Ἑλλήνων.

Εἶχα γράψει τὸ 1993 ἕνα ΚΡΙΤΙΚΟ ἄρθρο 
γιὰ αὐτὴν τὴν ..ἀναβίωση στὸ περιοδικό "ΔΑΥΛΟΣ" (ΦΕΒ.-1993/ τεῦχ.134)
 καὶ συνοψίζω ἐδῶ τὶς  ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  θέσεις αὐτῆς τῆς ἀνιστόρητης φάρσας τῶν ΝΕΟ—ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΤΩΝ.

1. Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους τοὺς φιλολόγους, ἱστορικούς, ἀρχαιολόγους κλπ ὅτι
 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ , ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

 Ἄλλη ἡ θρησκεία τῶν ΜΙΝΩΙΤΩΝ—ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ, ἄλλο τὸ ὁμηρικὸ Δωδεκάθεο (μὲ τὶς καύσεις τῶν νεκρῶν ‒βλ.ΙΛΙΑΔΑ) , ἄλλη ἡ ΟΡΦΙΚΗ καὶ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ θρησκεία τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς, ἄλλος ὁ ΜΙΘΡΑΪΚΟΣ συγκρητισμὸς  τῆς ὕστερης ἀρχαιὀτητας ἄλλη ἡ νεοπλατωνικὴ ΘΕΟΥΡΓΙΑ τοῦ τέλους τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου.

Εἶναι τόσο σημαντικὲς οἱ διαφορὲς μεταξὺ αὐτῶν  τῶν θρησκευτικῶν αὐτῶν ἀντιλήψεων ὥστε οἱ διαφορὲς μεταξὺ πχ Ἰουδαϊσμοῦ‒Ἰσλαμισμοῦ νὰ θεωροῦνται ἀσήμαντες ἐν συγκρίσει πχ μὲ τὶς διαφορὲς μεταξὺ Ὁμηρικοῦ Δωδεκάθεου καὶ Ὀρφισμοῦ (βλ.τὶς διαφορὲς στὴν ἀντίληψη περὶ ΨΥΧΗΣ) ἤ μεταξὺ ΜΙΝΩΪΚΗΣ θρησκείας καὶ ΟΜΗΡΙΚΟΥ Δωδεκάθεου.

ΠΟΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ; 
Η ΜΙΝΩΙΚΟΜΥΚΗΝΑΪΚΗ, Η ΟΜΗΡΙΚΗ, Η ΟΡΦΙΚΗ, Η ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΟΥΡΓΙΚΗ ;

2. λένε μερικοὶ σύγχρονοι "δωδεκαθεϊστές" ότι ἀναβιώνουν τὶς ΠΑΤΡΙΕΣ τελετές.
 Μὰ αὐτὲς δέν χρειάζονται ἀναβίωση ,γιατὶ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΑΝ ΠΟΤΕ ,
ἀλλὰ πέρασαν στὸν χριστιανισμό· 
βλ 
—τὰ ΑΔΩΝΙΑ τοῦ Πελοπ.Πολέμου  ποὺ ἔγιναν ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ τὸ Πάσχα,
—τὸν μηνιαῖο ἁγιασμὸ.ποὺ  εἶναι ἡ ἀρχαία ΝΟΥΜΗΝΙΑ , 
—τὰ κόλλυβα καὶ τὰ 40ήμερα  ποὺ εἶναι ἡ ΠΑΝΣΠΕΡΜΙΑ τῶν άρχαίων·
— ἀκόμα καὶ τὸ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ εἶναι ἡ ΜΑΣΚΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ (ὅταν ἔβγαιναν οἱ Ψυχὲς στὴ γῆ ἔβαζαν οἰ ζωντανοὶ μάσκες γιὰ νὰ μὴν τοὺς γνωρίσουν οἰ νεκροὶ—βλ  ἐπίσης τὰ τωρινὰ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ ).

Ποιὲς τελετὲς λοιπὸν εἶναι 
ποὺ χρειάζονται..ἀναβίωση ; 

ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ;
 ΖΗΤΟΥΝ ΔΗΛ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΥΘΕΪΣΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ..ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ;

3. Ἄλλοι βεβαίως ὑποστηρίζουν
—δῆθεν πιὸ..μορφωμένοι— 
ὅτι ἐπιζητοῦν τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ καὶ τῆς  "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ" , τρόπον τινα, τοῦ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΥ .

 Αὐτοὶ εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τοὺς 
προηγούμενους ..φολκορικούς  νεοπαγανιστές, διότι :

Ποιά θεωροῦν "φιλοσοφία" ἤ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ τῆς Ἀρχαίας θρησκείας ;

 Τοὺς ΜΑΝΤΕΙΣ  ποὺ γελοιοποιεῖ στὴν "ΕΛΕΝΗ" ὁ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ καὶ στὶς κωμῳδίες του ὁ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ , καὶ οἱ ὁποῖοι κυνηγοῦσαν μὲ τὴν ΓΡΑΦΗ ΑΣΕΒΕΙΑΣ καὶ τὸ ΚΩΝΕΙΟ 
τοὺς ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥΣ ποὺ ἔλεγαν ὅτι ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΙ ,ὁπότε ἡ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ—ΣΕΛΗΝΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΩΝΟΣ ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ (ὁ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ δὲν ἔφυγε νύχτα γιὰ νὰ γλυτώσει τὸ κώνειο ,ἐπειδὴ εἶπε ὂτι ὁ ἥλιος ΜΥΔΡΟΣ ΔΙΑΠΥΡΟΣ ΕΣΤΙ κι ὄχι θεὸς; )

ΠΟΙΟΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥΘΕΪΣΤΗΣ ;

Οἱ ὁμιλοῦντες περὶ ΜΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Προσωκρατικοί; 
Ὁ Ἀναξαγόρας ποὺ μιλοῦσε περὶ ΝΟΥ, 
ὁ Παρμενίδης μὲ τὸ ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ, 
ὁ Σωκράτης ποὺ ἤπιε τὸ κώνειο ὡς ΑΘΕΟΣ (οὐ νομίζων θεούς) ,
 ὁ Πλάτων μὲ τὸν ΕΝΑ ΘΕΟ—ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ , 
ὁ Ἀριστοτέλης μὲ τὸ ΠΡΩΤΟΝ ΚΙΝΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΟΝ 
ἤ οἱ Στωικοὶ μὲ τὸν ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ;

Μήπως  ἦταν πολυθεϊστὴς ὁ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ , 
 ἤ ὁ ΑΙΣΧΥΛΟΣ  ὅταν στὸν "ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΔΕΣΜΩΤΗ"  προφητεύει τὴν ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ "ΤΥΡΑΝΝΙΔΟΣ ΔΙΟΣ" ; 

 Ἤ μήπως ὁ Ἀριστοφάνης ποὺ κατακρεουργεῖ τὸ Δωδεκάθεο κι ὄχι μόνο ,στὸν "ΠΛΟΥΤΟ"
(ὅοου ὀνομάζει τὸν Δία ΑΔΙΚΟ καὶ  τὸ νέο  θεραπευτὴ ,θεὸ Ἀσκληπιὸ "σκατοφάγο")

 Ἡ καθαρὴ λοιπὸν ἱστορικὴ αλήθεια εἶναι 
—καὶ φαίνεται ἀπὸ ΟΛΑ τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων συγγραφέων—ὃτι ὁ Πολυθεϊσμὸς εἶχε ἐκπνεύσει ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πελοπ.Πολέμου
 μέσῳ τοῦ κινήματος τῶν ΣΟΦΙΣΤΩΝ καὶ τῶν ΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ · ἠθικῶς δὲ ,εἶχε ὑπονομευθεῖ τὸ Δωδεκάθεο ἤδη μὲ τὸν ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ,ἐπειδὴ τὸ νὰ ἀποδίδεις ἀνθρώπινη μορφὴ στὰ φυσικὰ φαινόμενα— τὸ ἠφαίστειο ἔγινε Ἥφαιστος—ἁπαιτεῖς καὶ ΗΘΙΚΗ ἀπ' αὐτά.

 ΠΟΙΑ ΗΘΙΚΗ  ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ;

Γράφει ὁ ΝΙΛΣΟΝ στὸ κλασσικὸ του σύγγραμμα γιὰ τὴν ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝ. ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ  ὅτι ὁ ὀρθολογισμὸς τῶν  προσωκρατικῶν καὶ σοφιστῶν καθὼς  καὶ ὀ ἀνθρωπομορφισμὸς τοῦ Ὁμήρου εἶχαν φονεύσει τὸν πολυθεϊσμὸ αἰῶνες πρὶν τὴν ἐμφάνιση τοῦ χριστιανισμοῦ.

_______
ΥΓ Προσωπικὴ ἐξομολόγηση :
τὸ 1994 μοῦ εἶπε κάποιος ποιητὴς ,ἀποθανών πιά, γιὰ ἔνα ἀρθρο μου περὶ τῶν καταστροφῶν τῶν ἀγαλματων ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς στὸ Βυζάντιο ποὺ δημοσίευσα στὸν "ΔΑΥΛΟ" ὄτι :
 "θὰ γεννήσεις τέρατα μὲ αὐτὰ ποὺ γράφεις , διότι ἄλλα θὰ καταλάβουν οἱ ἀναγνῶστες σου , καὶ θὰ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΚΕΙΜΕΜΑ ΣΟΥ , ἐπειδή,ΜΗ ΜΠΟΡΩΝΤΑΣ οἱ ἴδιοι
[ ἤ μὴ θέλοντας ,λόγῳ ..τεμπελιᾶς ]
νὰ διαβάσουν ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ , διαβάζουν τὰ περιοδικὰ ποὺ ἐσὺ γράφεις, ἀγνοῶντας ὅτι δὲν μαθαίνεται ἀπὸ περιοδικὰ ἡ ἱστορία ,ἀλλὰ ἀπὸ τὶς πηγές.
Καὶ ἔτσι θὰ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ὂτι ξέρουν Ἱστορία ,
ἐνῶ θὰ λένε .μπαροῦφες.
Καὶ λίγο ἀπέχει ἡ ἀνιστόρητη φάρσα νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ πνευματικὴ τραγωδία.

ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΕΞΩ.

ΥΓ2 συστήνω τὸ παραπάνω ,κλασσικὸ σύγγραμμα τῆς ΧΑΡΙΣΟΝ "ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ" ὡς θεμελιακὸ βοήθημα γιὰ τὴ γνώση τῆς ἀρχαίας θρησκείας.

ΥΓ3 .βεβαίως καὶ ΔΕΝ  ταυτίζονται ὁ φιλοσοφικὸς ΕΝΟΘΕΪΣΜΟΣ τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸν ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ τῆς Βίβλου· ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!