Ἡ συνοικία ΒΡΥΣΑΚΙ, κτισμένη πάνω στὴν Ἀρχαια Ἀγορά, ἀνασκάφτηκε. Νὰ ἀνοίξει καὶ τὸ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΗΜΑ μέ τοὺς ΤΑΦΟΥΣ ΠΛΑΤΩΝΑ καὶ ΠΕΡΙΚΛΗ.
1)  Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΣΥΝΟΙΚΙΑ "ΒΡΥΣΑΚΙ" .

Διαβάζουμε στὸ σχολεῖο, στὸ πανεπιστήμιο ἤ κατὰ μόνας, κείμενα τῆς κλασσικῆς γραμματείας ἀναφερόμενα σὲ κτήρια τοῦ διοικητικοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς ,ἀγνοῶντας ἐν πολλοῖς, τὴν τοποθεσία καὶ χωροταξία τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς .
Ἐπίσης ἀγνοοῦμε καὶ τὴν ἱστορία τοῦ συγκεκριμένου τόπου καθὼς καὶ τὴν χαμένη συνοικία τοῦ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ μὲ τὴν Παναγία ΒΛΑΣΣΑΡΟΥ οἱ ὁποῖες οἰκοδομήθηκαν ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ἐπὶ Τουρκοκρατίας
 καὶ στὸν 20αἰ .θυσιάστηκαν ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ γιὰ νὰ ἔρθη στὸ φῶς ὁ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,δηλ.ἡ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ.

Κατ, ἀρχὰς τὸ διοικητικὸ κέντρο τῆς κλασσικῆς Ἀθήνας —στὸ ὁποῖο συνεχῶς ἀναφέρεται ἡ κλασσικὴ γραμματεία—βρισκόταν στὴν ΔΥΤΙΚΗ πλευρὰ τῆς Ἀγορᾶς,δηλ. ἀνατολικὰ τοῦ ΘΗΣΕΙΟΥ
{ =τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἡφαίστου}.
 Ἡ περιοχὴ τῆς ἀρχαίας Ἀγορᾶς ἦταν νεκροταφεῖο ἤδη ἀπὸ τοὺς νεολιθικοὺς χρόνους, 
ἐνῶ κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ περίοδο (6ος αἰ.πΧ) ἔλαβε τὰ χαρακτηριστικὰ πολιτικοῦ καὶ διοικητικοῦ κέντρου τῆς πόλης—κράτους τῶν Ἀθηνῶν.

Στὸ κέντρο βρίσκονταν τὸ Μνημεῖο μὲ τοὺς ἀνδριάντες τῶν 10 ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΗΡΩΩΝ —μυθολογικῶν καὶ μή—τοὺς ὁποίους τιμοῦσαν ὡς γενάρχες τῶν δέκα ἀθηναϊκῶν φυλῶν [ὅπως τὶς εἶχε καθορίσει ὁ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ μὲ τὴν γνωστὴ μετσρρύθμιση του,τὸ 508πΧ, ἀναμειγνύοντας δήμους ἀπὸ τὰ παράλια ,τά μεσόγεια καὶ τὰ ὀρεινὰ τῆς Ἀττικῆς ,γιὰ νὰ "σπάσει" τὴν ἐξουσία τῶν ἀριστοκρατικῶν γενῶν].
Τὸ σημεῖο αὐτὸ ἀποτελοῦσε τὸ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ καὶ γι αὐτὸ ἐκεῖ ἀνηρτῶντο σὲ λευκὲς πινακίδες οἱ ΝΟΜΟΙ ἤ ἄλλες σημαντικὲς ἀνακοινώσεις . Το μνημεῖο τῶν Ἐπωνύμων ,ὅπως σώζεται σήμερα, κατασκευάστηκε  στὰ μέσα τοῦ 4ου αἰ.πΧ .


Πίσω ,δηλ.ἀνατολικὰ τοῦ βάθρου τῶν Ἐπωνύμων βρισκὀταν τὸ ΜΗΤΡΩΟΝ ,δηλ. ὁ Ναὸς τῆς Μητέρας τῶν Θεῶν  ΡΕΑΣ , ὅπου φυλάσσοντο τὰ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΕΙΑ τῆς Πόλης—Κράτους τῶν Ἀθηνῶν, μαζὶ μὲ τὰ  πρωτὀτυπα τῶν ψηφισμάτων τῆς Βουλῆς —ἐξ οὖ καὶ ἡ σημερινὴ σημασία τοῦ ὅρου "μητρῶο" ὡς ἀρχείου.
Τὸ κτήριο ὁλοκληρώθηκε στὰ μέσα τοῦ 2ου αἰ.πΧ , ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς
καὶ ἦταν κτισμένο πάνω στὸ ΠΑΛΑΙΟ Βουλευτήριο.

Πίσω καί νοτίως τοῦ Μητρώου βρίσκονταν 
τὸ ΝΕΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ—κτῖσμα τοῦ 4ου αἰ.πΧ—
 ποὺ συνεδρίαζε ἡ ΒΟΥΛΗ τῶν Ἀθηναίων. 
Θυμίζω ὅτι ἡ ἀθηναϊκὴ Βουλὴ ΔΕΝ ἔχει σχέση μὲ τὴν σημερινή· οἱ ἀρχαῖοι βουλευτὲς ΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΝ , 50 ἀπό κάθε φυλή, καὶ ἀσχολοῦντο μὲ τὴν θεματολογία ποὺ θὰ συνεζητεῖτο στὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , δηλ.στὴν ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Ἡ ἀρχαία Βουλὴ δηλαδὴ εἶχε προβουλευτικὸ χαρακτῆρα.
 

Δίπλα ἀπὸ τὸ Βουλευτήριο ,πρὸς νότο, ὑπῆρχε ἡ ΘΟΛΟΣ , τὸ "προεδρικὸ μέγαρο" τρόπον τινα, τῆς ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Πρόκειται γιὰ κυκλικὸ κτῖσμα στὸ ὁποῖο σιτίζονταν οἱ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ δηλ οἱ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ , τῶν ὁποίων ἡ θητεία διαρκοῦσε ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ [ ἀνὰ μῆνα πρυτάνευε μία φυλή].
Στὴν Θόλο φυλὰσσονταν οἱ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ τοῦ κράτους,τὰ κλειδιὰ τῶν ναῶν, τὰ μέτρα καὶ
 τὰ σταθμὰ καὶ ἡ ΕΣΤΙΑ τῆς πόλης. 
Η Θόλος πρωτοκτίστηκε τὸν 5ο αἰ.πΧ μᾶλλον ἀπὸ τὸν Κίμωνα.Στὸ διοικητικὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν ὑπῆρχαν καὶ ἄλλα κτήρια ἐκεῖ στὴν ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ὅπως πχ ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΑ , ἕδρα τοῦ ἄρχοντος βασιλέως καί χῶρος προδικασιῶν . Ἐκεῖ συνήθως δίδασκε ὁ Σωκράτης . 
Στὴν Βασίλειο Στοὰ —ποὺ το κύριο μέρος της σήμερα βρίσκεται ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ—φυλλάσονταν καὶ οἱ ΠΑΤΡΙΟΙ ΝΟΜΟΙ τοῦ Σόλωνα.
Τὸ κτήριο πρωτοκτίστηκε τὸν 6ο αἰ.πΧ 
[ Κάτω ἀπο τὶς γραμμὲς τοῦ Ἠλεκτρικοῦ βρίσκεται καὶ ὁ ΒΩΜΟΣ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ ἀπὸ ὅπου ξεκινοῦσαν τὶς μετρήσεις τῶν ἀποστάσεων οἱ Ἀθηναῖοι, καθὼς καὶ ἡ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ δηλ ἡ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας ὅπου δίδασκε ὁ ΖΗΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ ὁ γενάρχης τῆς ΣΤΩΙΚΗΣ φιλοσοφίας —ποὺ πῆρε τὸ ὄνομα της ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν Στοὰ αὐτή.
 Ἡ Ποικίλη Στοά—μᾶλλον μέρος αὐτῆς—ἦρθε στό φῶς στὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἀποστολῆς πίσω ἀπὸ τὶς καφετέριες στὸ βόρειο κράσπεδο τῆς ὀδοῦ Ἀδριανοῦ ].


Ἀπο τὸ διοικητικὸ κέντρο τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας ΔΕΝ ΣΩΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΠΟΤΑ  διότι ἡ περιοχὴ ΙΣΟΠΕΔΩΘΗΚΕ τὸ 267 μΧ κατὰ τὴν ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΟΥΛΩΝ καὶ ἔκτοτε ἡ πόλη μεταφέρθηκε ἀνατολικὰ στὴν ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ.
Στὸ ΚΕΝΤΡΟ τῆς ἀρχαίας Ἀγορᾱς κατὰ τὴν πρωτοβυζαντινὴ ἐποχὴ κτίστηκε φιλοσοφικὴ ΣΧΟΛΗ στὸ λεγόμενο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ  (πάνω  στὸν χῶρο ποὺ ἦταν κτισμένο τὸ ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΓΡΙΠΠΑ) ποὺ λειτούργησε μέχρι τὸ 529 μΧ ποὺ τὴν ἐκλεισε ὁ Ἰουστινιανὸς .

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 500ΜΧ
( ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ:Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
(ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ: 
ΘΟΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ,
ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ)
Η ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 
ΣΤΟ ΥΣΤΕΡΟΡΡΩΜΑΪΚΟ ΤΕΙΧΟΣ Ἡ τοποθεσία τῆς ἀρχαίας Ἀγορᾶς  ΕΡΗΜΩΘΗΚΕ  ἐντελῶς
μὲ τὴν κάθοδο τῶν ΣΛΑΒΩΝ τὸ 582 μΧ ,
τὰ ἐρείπια καλύφθηκαν ἀπὸ ἔνα μεγάλο στρῶμα λάσπης  καὶ ἡ περιοχὴ ἔμεινε ἀκατοίκητη ἕως τὸν 10αἰ.μΧ (ποὺ κτίστηκε ἐκεῖ ὁ ναὸς τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων).

Κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, πάνω ἀκριβῶς στὴν ἀρχαία Ἀγορὰ—ὅπως προείπαμε—  κτίστηκε ἡ συνοικία ΒΡΥΣΑΚΙ  μὲ τὸν ναὸ Παναγίας τῆς ΒΛΑΣΣΑΡΟΥΣ* ,ὥσπου τὸν 20αἰ. (1931‒1957) δαπάναις τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἀποστολῆς (ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ καθ.  SHEAR) ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ  "ΒΡΥΣΑΚΙ" 
μαζί μὲ τὴν Παναγία τῆς Βλασσαροῦς, ἀπαλλοτριώθηκε , κατεδαφίστηκε  καί ΕΓΙΝΕ ΕΥΡΥ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ τὸ ὁποῖο κράτησε μία εἰκοσαετία, ὥσπου τελικὰ  Ἀγορὰ τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας ἦρθε ,1500 χρόνια μετά,  πάλι  στὸ φῶς .
___________
2) ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΗΜΑ—ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ.

                          

Δὲν εἶναι  μόνον  ἡ Ἀκρόπολη τὸ πιὸ σπουδαῖο δεῖγμα τοῦ ἀρχαίου ἐλληνικοῦ κλασσικοῦ πολιτισμοῦ , οὔτε ἡ Ἀρχαία Ἀγορά, μὰ πρωτίστως οἱ περίφημες ΣΧΟΛΕΣ τῶν Ἀθηνῶν ὅπως ἡ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ,τὸ ΛΥΚΕΙΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ἀπέναντι ἀπὸ τὴν σημερινὴ Πλατεῖα Ρηγίλλης), ἡ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ (δηλ.η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ τῶν ἀρχαίων ζωγράφων) ποὺ δίδασκε ὀ Ζήνων ὁ ἰδρυτὴς τῶν ΣΤΩΙΚΩΝ
(πίσω ἀπὸ τὶς καφετέριες τῆς ὀδοῦ Ἀδριανοῦ ἀπέναντι ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς ),
καὶ κατεξοχὴν τὸ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΗΜΑ ,τὸ κάλλιστον προάστιον (σήμερα κρυπτόμενο κάτω ἀπὸ τὴ γῆ -ἀπὸ τὴν Ἁγ.Τριάδα στὴν ὀδὸ Πειραιῶς καὶ μέσῳ τῆς ὁδοῦ Πλαταιῶν κλπ ὥς τὴν Ἀκαδημία Πλάτωνος).

Τὸ Δημόσιο Σῆμα ἦταν μιὰ μεγάλη λεωφόρος
πλάτους 40m ἀπὸ τὸ ΔΙΠΥΛΟ
(τὴν κεντρικὴ δηλ εἴσοδο τῶν τειχῶν-μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ  σήμερα τὰ ἀπομεινάρια τῶν τειχῶν στὸν ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ), ὥς τὴν ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.
Δεξιά καὶ ἀριστερὰ τῆς λεωφόρου αὐτῆς ὑπῆρχαν μαυσωλεῖα ἐπιφανῶν Ἀθηναίων ·
ἐπὶ τοῦ Δημοσίου Σήματος βρίσκονταν
(ὅπως ἀναφέρει ὁ περιηγητὴς ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
 -" ΑΤΤΙΚΑ", 29,2 κ.ἑ.) οἱ Τάφοι τῶν μεγάλων ἱστορικῶν προσωπικοτήτων τῆς Ἀθήνας ,
ὅπως  πχ τῶν ΠΕΡΙΚΛΗ,ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ,
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ κλπ καὶ στὸ τέλος τοῦ Δρόμου δέσποζε ὀ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ μπροστὰ στὴν Ακαδημία(λίγο μετὰ τὴν ἔξοδο  ἀπὸ αὐτὴν , εἶδε τὸν Τάφο τοῦ Πλάτωνα,  τὸν 2ο αι μΧ,ΔΗΛ. 500 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ,ὁ περιηγητὴς Παυσανίας, ὅπως γράφει στὰ " ΑΤΤΙΚΑ" :"Ἀκαδημίας οὐ πόρρω μνῆμα Πλάτωνος ἐστί" ‒30, 1).

Τούτων δοθέντων θἄπρεπε τὸ πρῶτο αἴτημα
 κάθε φιλίστορος καὶ φιλαθήναιου νὰ ἦταν
ἠ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
ποὺ σημαίνει βέβαια προηγουμένως ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ γιὰ τὰ κτίσματα ποὺ βρίσκονται μεταξὺ Κεραμεικοῦ-Ἀκαδημίας καὶ κατόπιν Ἀνασκαφή καὶ Ἀνάδειξη.

Κάτι παρόμοιο ἔγινε ἄλλωστε —ὅπως προανέφερα—μὲ τὴν συνοικία  "ΒΡΥΣΑΚΙ"  ὅπου σήμερα αναδεικνύεται ἡ Ἀρχαία ΑΓΟΡΑ (συγκεκριμένα ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ αὐτῆς, ὄχι τὸ μεγαλύτερο, τὸ ὁποῖο βρίσκεται ἀκόμα θαμμένο κάτω ἀπὸ τὴ γῆ) ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ καὶ τὴν Ἀμερ.Ἀρχαιολογικὴ Ἀποστολή (γιὰ τὴν ὁποία οἱ Νεοελληνες ὄχι μόνο ἀδιαφόρησαν ΑΛΛΑ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ἐπὶ Χ. Τρικούπη , ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΗΤΑΝ  Η ΑΡΧ.ΑΓΟΡΑ καὶ παρόλες τὶς ἐκκλήσεις τῶν φιλελλήνων ξένων (ἀρχαιολόγων καὶ μή) μὲ τὴν Γερμανικὴ Ἀρχαιολογικὴ Ἀποστολὴ στὸν Κεραμεικό ,τοὺς Γάλλους στοὺς Δελφούς , τοὺς Γερμανοὺς στὴν Ὀλυμπία κλπ.Εἶναι καιρός πιὰ καὶ οἱἝλληνες νὰ ἀναδείξουν
τὸ Δημόσιον Σῆμα τὸ λεγόμενον καὶ "κάλλιστον προάστιον"καὶ νά ...ἀκυρώσουν ἔτσι
τὴν μέχρι τώρα  καταγραφόμενη ἱστορικὴ τους ἀσυνειδησία ἤ ΑΓΝΟΙΑ ,καθὼς καὶ τὴν ἐπιφανειακή ,πολιτικὰ κατευθυνόμενη,
ἐνασχόληση τους ΔΗΘΕΝ μὲ τὴν Ἱστορία.
Μὲ περισσὴ ἄγνοια,
ἐπιλεκτικὰ καὶ μόνο στὰ λόγια...
Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΘΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΩΜΑ..


________

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Γυμνάσιον ΑΚΑΔΗΜΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
(ψηφιδωτό Πομπηίας)ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
(Βασιλική Χριστοπούλου)


________


Ο ΤΥΜΒΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
(ΩΔΕΙΟ ΑΓΡΙΠΠΑ)
ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣΠαναγία ΒΛΑΣΣΑΡΟΥΤΟ "ΒΡΥΣΑΚΙ" ΤΟ 1931
&  Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑΠάνω: ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ
ΤΟ 1933.
Κάτω: ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧ.ΑΓΟΡΑΣ
(ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
(1931)
_________________________
"ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΜΕΘΑ.."

                     

___________________
Βιβλιογραφία :


_______________
* στὴν ἀπογραφὴ τῆς 26—10—1824  κατεγράφησαν στὴν ἐνορία Παναγίας Βλασσαροῦς 66 οἰκίες καὶ 329 ἄτομα ,
 σὲ σύνολο 9.040 Ἀθηναίων κατοίκων
 καὶ 1605 οἰκιῶν σὲ ὅλη τὴν πόλη  τῶν Ἀθηνῶν .
(Βλ. Κ.Κωνσταντινίδης, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΗΝΩΝ 1824, Νέα Ἑστία, ΙΓ’ 1939, σ.899.
Τὸ σχετικὸ ἔγγραφο φυλάσσεται στὰ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Φ.16.
Βλ.ἐπίσης, Ι.ΤΡΑΥΛΟΥ, Πολεοδομικὴ Ἐξέλιξις τῶν Ἀθηνῶν, σ.232, ἐκδ.ΚΑΠΟΝ,1993)ΥΓ.   ΑΡΧΑΙΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 & ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ.
Κἐντρο τῆς ἀρχαἰας Ἀθήνας ἢταν βεβαίως ἡ σημερινὴ ΠΛΑΚΑ ποὺ λεγόταν ΚΥΔΑΘΉΝΑΙΟΝ (ἐκεῖ γεννήθηκε ὁ Ἀριστοφάνης, ὁ Κλέων, ὁ Ἀνδοκίδης κλπ). Στὴν ΜΕΛΙΤΗ, σημερινὸ Θησεῖο καὶ Μοναστηράκι βορείως τῆς Πνύκας, γεννήθηκε ὁ Θησέας καὶ κατοίκησε ὁ Εὐρυσἀκης γυιὸς τοῦ Αἴαντα  (ἀπόγονοι του ἰσχυρίζονταν ὅτι ἦταν ὁ Μιλτιάδης, ὁ Κίμων, ὁ Ἀλκιβιαδης) ἐνῶ καὶ ἔμενε ὁ Ἀντιφῶν , ἑτεροθαλὴς ἀδελφὸς τοῦ Πλάτωνος. Ὁ Πλάτων γεννήθηκε στὸν ΚΟΛΥΤΤΟ ,ὅπως καὶ ὁ γνωστὸς Τίμων ὁ "μισάνθρωπος , ὁ Ὑπερείδης καὶ οἱ Πεισιστρατίδες, δηλ. στὴν σημερινὴ περιοχὴ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,  τὴν πλουσιώτερη συνοικία τῶν Ἀθηνῶν σὲ ὅλην τὴν ἀρχαιότητα καὶ μέχρι τὰ πρωτοβυζαντινὰ χρόνια ποὺ  τὴν κάψανε οἱ Σλάβοι (6ος αἰ.μΧ). 
 Ἡ Νέα Ἀθήνα ποὺ ἵδρυσε ὁ Ἀδριανὸς βρισκόταν ἀνατολικὰ τῆς ὁμώνυμης πύλης ἐκεῖ ὅπου σήμερα εἶναι ἡ Βουλὴ τὸ Ζἀππειο κλπ. Μπροστά στὴν σημερινὴ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ βρισκόταν τὸ ΛΥΚΕΙΟ τοῦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ.
 Δέν ὐπάρχει οὔτε ἕνα μέτρο στὴν ἀθηναϊκὴ γῆ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ..
.Ἀγἀλματα, κίονες καὶ ἐπαύλεις..
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΩΜΑ.


ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!