Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΙΚΙΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Τὴν τελευταία μέρα πρὶν τὴν Ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνας (21-9-480πΧ) ,οἱ Πελοποννήσιοι στὸ πολεμικὸ συμβούλιο ποὺ ἔγινε ,ἐπρόκειτο  νὰ ἀποφασίσουν τὴν ἀποχώρηση τους ἀπό τὴν Σαλαμῖνα γιὰ τὴν προάσπιση τοῦ Ἰσθμοῦ ἀπὸ τὴν ἐπίθεση τῶν Περσῶν,
 ὁπότε ὁ Θεμιστοκλῆς ἔπαιξε ἕνα παράδοξο ΔΙΠΛΟ  παιχνίδι γιὰ τὴν μελλοντικὴ σωτηρία τῶν  πόλεως Ἀθηνῶν, Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝ..

Στέλνει τὸν δοῦλο ("οἰκέτη") του ΣΙΚΙΝΝΟ παιδαγωγὸ τῶν παιδιῶν του,σὲ ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΞΕΡΞΗ, στὸ (Παλαιό)  Φάληρο στὸ Στρατὀπεδο τῶν Περσῶν  μὲ τὸ ἀκόλουθο μήνυμα :
"ἔπεμψε  με στρατηγὸς ὁ Ἀθηναίων λάθρῃ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, τυγχάνει γὰρ φρονέων τὰ βασιλέως ...ὅτι οἱ Ἕλληνες δρῃσμὸν βουλεύονται καταῤῥωδηκότες ...μὴ περιίδητε διαδράντας αὐτούς.."(ΗΡΟΔ.8,75)
[ Μετ. : μὲ ἔστειλε ὁ στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων κρυφὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες,ἐπειδὴ ἔχει φρονήματα φιλικὰ πρὸς τὸν βασιλιᾶ ... (νὰ σᾶς πῶ) ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀποφάσισαν ἀπὸ φόβο νὰ φύγουν ... (καί) νὰ μὴν τοὺς ἀφήσετε νὰ ξεφύγουν(ἀπὸ τὴν Σαλαμῖνα)].
Αὐτὰ ἀνήγγειλε ὁ Σίκιννος στὸν ΞΕΡΞΗ κι ἔφυγε γρήγιρα ("ἐκποδὼν ἀπαλλάσετο").

 Ἐκ τῶν ὑστέρων βέβαια, ἀντιλαμβανόμαστε τὴν παγίδα ποὺ ἔστησε ὁ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ στὸν Ξἐρξη προτρέποντας τον σὲ ναυμαχία ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΛΟ στὰ στενὰ τῆς Σαλαμῖνας ,ὅπου εὐνοοῦνται τὰ μικρὰ εὐκίνητα πλοῖα ,ὅπως ἦταν αὐτὰ τῶν Ἀθηναίων,.ἀντὶ τῶν μεγάλων δυσκίνητων ὅπως ἦταν τὰ ΦΟΙΝΙΚΙΚΑ.

Ὅμως ἐγὼ θέλω νὰ σταθῶ στὴν ἀντίθετη περίπτωση κατά τὴν ὁποία ΔΕΝ ΘΑ Ν̣ΙΚΟΥΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,γιὰ νὰ φανεῖ ἡ ΕΥΦΥΙΑ τοῦ Ἀθηναίου ἡγέτη.
Ὁ  Θεμιστοκλῆς, μὲ τὸ ΔΙΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΤΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ εἶχε ἐξασφαλίσει, ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ̣ΙΚΙΝΝΟΥ, τουλάχιστον τὴν σωτηρία τῆς Ἀθήνας ,ἀφοῦ ὁ Ξέρξης θὰ τὸν θεωροῦσε εὐεργἐτη του.

Πρἀγματι ἀργότερα τὸ 471πΧ  ,ὅταν οἱ Ἀθηναῖοι ΕΚ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΘΟΝΟΥ ἐξοστράκησαν τὸν ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ κατηγορῶντας τον   ὡς ΠΡΟΔΟΤΗ , ἐκεῖνος  τελικά, κατέφυγε στὴν περσικὴ αὐλὴ ,ὅπου ἔγινε δεκτὸς ὡς ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ . 
Μάλιστα ὁ διάδοχος τοῦ Ξέρξη *,ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ, τὸν ἔκαμε διοικητὴ τῆς ἐπαρχίας τῆς Μαγνησίας τοῦ Μαιάνδρου (464π).

ΟΜΩΣ Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.
 Ὅταν ὁ Πέρσης ἡγεμόνας τοῦ ζήτησε νὰ ἡγηθεῖ ἐκστρατείας κατὰ τῆς Ἑλλάδος , ὁ Θεμιστοκλῆς ,σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, αὐτοκτόνησε μὲ δηλητήριο (459πΧ)

Χρόνια ἀργότερα,σύμφωνα μὲ τὸν περιηγητὴ ΠΑΥΣΑΝΙΑ ,  ΜΕΤΑΜΕΛΗΘΕΝΤΕΣ  οἱ Ἀθηναῖοι ἔκαναν τὴν μετακομιδὴ τῶν ὀστῶν του ἀπό τὴν μικρασιατικὴ Μαγνησία  καὶ τὰ ἔθαψαν μὲ τιμὲς στὸ λιμάνι τοῦ  ΠΕΙΡΑΙΑ  (ἡ ἀκριβὴς θέση παραμένει ἀμφισβητούμενη).

Ἀλλὰ καὶ ὁ Σίκιννος ἀμείφθηκε γιὰ τὴν δύσκολη ἀποστολὴ του ΕΝ ΚΑΙΡῼ ΠΟΛΕΜΟΥ.
Ὁ Θεμιστοκλῆς τὸν ἀπελευθέρωσε ἀπὸ δοῦλο, τὸν ἔκαμε πολίτη τῶν ΘΕΣΠΙΩΝ καὶ τὸν γέμισε χρυσάφι ("χρήμασι ὄλβιον").

 Ἡ  ἀποστολὴ αὐτὴ τοῦ Σίκιννου —ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ—ἦταν ἡ πρώτη  μυστικὴ ἀποστολὴ ἐν καιρῷ πολέμου ποὺ ὑπάρχει καταγραμμένη στὴν Ἱστορία
 —καὶ  ἡ ὁποία μάλιστα ὑπῆρξε  πετυχημένη ..

ΟΣΤΡΑΚΟ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ


_________
* ὁ Ξἐρξης δολοφονήθηκε ἀπὸ τὸν μεγάλο βεζύρη του (πρωθυπουργό) τὸ 465 πΧ καὶ στὸν θρόνο ἀνῆλθε ὁ γυιὸς του Ἀρταξἐρξης.
___________________
ΥΓ.στὴν φωτο  τὸ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ τοῦ 1964 μὲ τοὺς ΠΕΡΣΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ τοῦ ΗΡΟΔΟΤΟΥ,
 μὲ τό ἀρχαῖο κείμενο καὶ  μὲ μιὰ πολὺ καλὴ  μετάφραση.
(βλέποντας αὐτο τὸ σχολικὸ βιβλίο, ἀντιλαμβάνομαι γιατὶ προδικτατορικῶς οἱ ἀνθρωπιστικὲς σπουδὲς ἄκμαζαν, ἐνῶ στὶς μέρες μας ἔχουν ὑποβαθμιστεῖ..)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ '73 "

"Σ' ΕΝΑ ΠΑΠΟΡΟ ΜΕΣΑ " (οἱ σωστοὶ στίχοι)

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ