Η ΚΑΦΕΤΖΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΤΟ ..ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΤΟΥ ΕΜΜ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ: Πῶς κυβερνήθηκε κάποτε ἡ χώρα.Ο ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΖΟΥ 
ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ("Μαρτυρίες")

Ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικά τοῦ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ἐπιπέδου ὁρισμένων Ἑλλήνων Πολιτικῶν τοῦ Μεσοπολέμου —κι όχι μόνον—ἀποτελοῦν κάποια  εὐτράπελα  συμβάντα ποὺ ἔπαιξαν ρόλο στὶς πολιτικές τους θέσεις, οὐ μὴν ἀλλά καί ,δυστυχῶς, στὴν ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Τὸ εὐτυχὲς βεβαίως γιὰ μᾶς τοὺς μεταγενεστέρους, ἱστοριοδίφες καὶ μή, εἶναι ὅτι αὐτὰ ἔμειναν καταγεγραμμένα σὲ σύγχρονες τῶν γεγονότων  πηγὲς ὅπως πχ ἡ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ του ΣΠ.ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ἢ ἡ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1941-1974" ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ καθὼς  καὶ στὸν Τύπο τῆς ἐποχῆς.

Γράφει λοιπον ὁ Σπ.Μαρκεζίνης
(" ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ,
τ.3ος , σελ 407 κἑξ.) καὶ ἐξιστορεῖ  ὁ ἴδιος τὰ γεγονοτα ὅπως τὰ ἔζησε σὲ διάφορες  συνεντεύξεις του  ὅτι τὸ 1952 ὁ  περιβόητος Ἀμερικανός πρεσβευτής Τ. ΠΙΟΥΡΙΦΌΪ ἐπιθυμῶντας μιὰν σταθερὴ καὶ ἰσχυρὴ κυβέρνηση  ΠΑΠΑΓΟΥ "προώθησε"  τὴν ψήφιση τοῦ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ  ἐκλογικοῦ συστήματος  στὴν Ἑλλάδα, πείθοντας καὶ τὸν ΠΛΑΣΤΗΡΑ νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ ,ΑΝ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.
Αὐτὸ τὸ πέτυχε ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς βάζοντας τὴν..ΚΑΦΕΤΖΟΥ τοῦ Πλαστήρα τὴν θρυλική Κα ΒΑΣΩ (κατὰ τὸν Χ.Πασαλάρη)—μὲ τὸ ἀζημίωτο, βεβαίως !—νὰ πείσει τὸν Στρατηγὸ περὶ αὐτοῦ !
Καὶ πράγματι ,ὁ ἒχων ἀπολυτη πίστη στίς..προφητικὲς ἱκανότητες τῆς ..καφετζοῦς του Κας ΒΑΣΩΣ  στρατηγὸς Πλαστήρας ,
ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ
ὅταν τὸ πρότεινε αίφνιδίως( ΕΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ) ὁ Παπᾶγος. "ΔΕΧΟΜΑΙ" φώναξε στὴν πρόταση περὶ Πλειοψηφικοῦ τοῦ Παπάγου ὁ Πλαστήρας  πρὸς μεγάλη ἔκπληξη φίλων καὶ αντιπάλων, ὅπως περιγράφει ἀπολαυστικὰ ὁ Σπ.Μαρκεζίνης.

Ἔτσι μέσῳ τῆς καφετζοῦς τοῦ Πλαστήρα ,
ποὺ πλήρωσε ὁ Ἀμερικανὸς Πρεσβευτὴς
καὶ σατίρισαν οἱ γελοιογράφοι τῆς ἐποχῆς,
κυβέρνησε παντοδύναμος ἐπὶ τριετίᾳ  μέχρι τὸν θάνατο του τὸ 1955 ὁ Παπᾶγος σαρώνοντας στὶς Ἐκλογὲς τῆς 16ης Νοεμβρίου 1952 στὶς ὁποῖες καὶ  τὸ παράνομο ΚΚΕ ἐπίσης  στήριξε ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΗΠΑ μέ τὸ γνωστό σύνθημα 
"ΤΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, ΤΙΠΑΠΑΓΟΣ"....

Αὐτὰ τὸ 1952. 
Μιὰ δεκαετία  πρίν ,κατὰ τὴν δύσκολη ἐποχὴ τοῦ Β'Παγκ.Πολέμου,τὸ 1941, ὅταν ὁ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' ἔψαχνε νὰ βρεῖ Πρωθυπουργό,
μετὰ τὴν  αὐτοκτονία (;) ΚΟΡΥΖΗ στὶς 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941  καὶ ἐπὶ τριήμερον δὲν εὕρισκε , ἀσκῶντας ὁ ἴδιος καὶ καθήκοντα Πρωθυπουργοῦ, ἐν τέλει ἀπευθύνθηκε  στὸν Ἐμμανουὴλ ΤΣΟΥΔΕΡΟ ,τέως διοικητὴ τῆς Τραπεζης τῆς Ἑλλάδος,παλιὸ βενιζελικὸ καὶ ἐξόριστο τῆς 4ης Αὐγούστου, ὁ ὁποῖος ὡς ἕτοιμος ἀπὸ καιρό , ἀποδέχτηκε τὴν Ἐντολή, τὴν 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941, ἔχοντας μάλιστα ἕτοιμο καὶ τὸ ἀνάλογο διάγγελμα πρὸς τὸν Ἑλλ.Λαό ,ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν πρωθυπουργικῶν  καθηκόντων του.

Γράφει ο ΗΛ.ΒΕΝΕΖΗΣ,  το 1966,
στὸ βιβλίο του "Εμμ.Τσουδερός, ὁ Πρωθ.τῆς Μάχης τῆς Κρήτης" (σελ. 174) ὅτι τὸν βεβαίωσε
 ὁ Τσουδερὸς πὼς τὸν Μαρτιο τοῦ '41 σὲ μιὰν  ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ στὸ σπίτι τοῡ Κων.Μελᾶ καὶ μἐσῳ τοῦ  πασίγνωστου
ΜΕΝΤΙΟΥΜ τῆς ἐποχῆς, ΔΩΡΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ, ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ  ΤΟ ..ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ὅτι θὰ ἀναλάμβανε ..Πρωθυπουργὸς καὶ μάλιστα τοῦ ὑπαγόρευσε  
τὸ διάγγελμα ἀπὸ τό..Ὑπερπέραν !!
Καὶ ὁλοκληρώνει ὁ ἴδιος ὁ Τσουδερός :
" Ἔτσι ἐξηγεῖται πῶς ημουν ἕτοιμος ἐντὸς ὀλίγων ὡρῶν ,ἀφ ὅτου ἀνελαμβανα Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως!"
(Ο.Π. Ἐπίσης βλ.ΣΟΛ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ , " ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΤΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ", τ.1, σελ.37-38).
Κατ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Τσουδερὸς δὲν βρέθηκε ἀπροετοίμαστος καὶ ἡγήθηκε τοῦ Ἔθνους  ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  καὶ κατόπιν ἐν Αἰγύπτῳ, στὰ δύσκολα χρόνια τῆς Κατοχῆς...

Ὅλα αὐτά ,ἀρκούντως τεκμηριωμένα ἱστορικῶς,
δειχνουν ,ὄχι τόσον τὴν μεγάλη ἐπιρροή τοῦ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ στῆν Ἐλλάδα τοῦ Μεσοπολέμου (λόγῳ καὶ τῆς ἀντίστοιχης παγκόσμιας  "μεταφυσικῆς" μόδας) ὅσον τὸ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΗΓΗΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , οἱ ὁποῖοι μάλιστα καθόρισαν ἄλλος λίγο, ἀλλος πολύ καὶ τὴν  μοῖρα της καθὼς καὶ  ΤΟ ΠΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΘΗΚΕ ΚΑΠΟΤΕ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ  ΚΑΦΕΤΖΟΥΔΕΣ, ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΚΑΙ  ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ..


____
ΥΓ. "κάποτε" , εἶπα ;


 


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!